Spring naar mobiele navigatie

Over 7 habits leidinggevenden en hun teams (alleen bij jou op school)

7 habits leidinggevenden en hun teams (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

Doen we het zelf eigenlijk wel samen?

  • Hoe stimuleer ik eigenaarschap bij mijn team?
  • Hoe versterk ik proactief gedrag en betrokkenheid?
  • Hoe zorg ik voor meer verbinding en onderling vertrouwen?

Versterk het persoonlijk leiderschap in je team

Als leidinggevende kun je onmogelijk alle rollen vervullen. Om met elkaar een winnend team te vormen, zal ieder teamlid zijn eigen rol moeten vervullen en heb jij die van regisseur. Een regisseur die werkt met betrokken collega's die weten wat er van hen wordt verwacht en wat prioriteit heeft. Die hun verantwoordelijkheid durven (en mogen!) nemen en proactief op zoek gaan naar de oplossing. Ofwel, mensen die persoonlijk leiderschap tonen. De 7 Gewoonten van Stephen Covey geven jou en je team een gemeenschappelijke en verbindende taal en concrete vaardigheden om dit persoonlijk leiderschap verder bij jezelf te ontwikkelen.

Wat ga je leren?

In deze inspirerende en intensieve tweedaagse maken jij en je team nader kennis met een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en effectiviteit. Het boek ‘The 7 habits of highly effective people’ vormt al jarenlang en wereldwijd een inspiratiebron voor miljoenen mensen. Het toepassen van de 7 Gewoonten maakt je bewust van wat je wilt bereiken, wat je moet doen om het te bereiken en hoe je tot de nodige handelingen over kunt gaan.

In de training staan jouw effectiviteit en de resultaten die je wilt bereiken centraal. Beide dagen gaan we dieper in op de 7 Gewoonten met een combinatie van trainingsmateriaal, filmpjes, voorbeelden en oefensessies. Vanuit de theorie maak je de vertaalslag naar je eigen situatie. Dat doen we onder andere door te kijken naar onze eigen gewoonten en overtuigingen en het effect ervan.

Na de training hebben jij en je team persoonlijk kunnen ervaren hoe de 7 Gewoonten toe te passen zijn in de schoolcultuur en hoe - werkend vanuit deze Gewoonten - je een hefboom in handen hebt die de professionele kracht van je team verder ontwikkelt en versterkt. Versterking van de professionele kracht levert een concrete bijdrage aan gedeeld leiderschap, vergroot het onderlinge vertrouwen en verantwoordelijkheid en het behalen van de gezamenlijk bepaalde resultaten.

Het programma van de tweedaagse

Het programma van deze tweedaagse ziet er als volgt uit: 

Op dag 1 maak je kennis met Gewoonte 1, 2 en 3.
Het zijn de Gewoonten die gaan over jezelf. Het zijn Gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt.

1. Wees proactief
2. Begin met het eind in gedachten
3. Belangrijke zaken eerst

Bij Gewoonte 1 staan we bijvoorbeeld stil bij de verschillende elementen van proactief zijn (stimulus-respons, cirkel van invloed en betrokkenheid, proactief taalgebruik).

Bij Gewoonte 2 staan we stil bij het stellen van doelen en is de centrale vraag: Wie wil ik zijn en wat ga ik eraan doen om dat te bereiken?. Bij Gewoonte 3 brengen we de acties in beeld om die doelen te bereiken en hoe we daarin de waan van alledag te baas blijven en de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk benutten.

Op dag 2 maak je kennis met Gewoonte 4, 5, 6 en 7.

Het zijn de Gewoonten die gaan over je relaties met anderen, over samenwerken en onderling vertrouwen.

4. Denk win-win
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
6. Synergie creëren
7. Houd de zaag scherp

Bij Gewoonte 4 ervaren we de ontspanning van een mindset die gericht is op win-win. In Gewoonte 5 leren we de vaardigheid van empathisch luisteren (eerst de ander begrijpen).

Bij Gewoonte 6 leren we hoe we samen meer creëren dan de som van de individuen. De 7 Gewoonten gaan ook over goed zorgen voor jezelf. Daarom sluiten we de dag af met Gewoonte 7.

Optioneel

Aan de tweedaagse teamtraining kun je een derde dag toevoegen voor managementteams. Op deze dag gaan we verder met het management dieper in op het inzetten van de 7 Gewoonten in de schoolpraktijk en binnen je professionele denkmodel en je professionele handelen. Samen met jou maken we ook concreet welke meetbare en/of merkbare resultaten je met deze aanpak wilt behalen.

Voor wie?

De training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en hun teams in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Wanneer en waar?

Incompany op jouw school: 2 x 1 dag, van 09.00 tot 17.00 uur.
Optioneel derde dag voor het managementteam: op je school, van 09.30 – 16.00 uur.

De trainers

Deze training wordt gegeven door gecertificeerde trainers. CPS is de officiële en exclusieve Nederlandse partner voor het onderwijs van FranklinCovey.

Wat vonden anderen van deze training?

“Meer moed en niet alleen maar inleven en anderen pleasen. Daarnaast ben ik geïnspireerd geraakt door de training. Ik wil binnen mijn team meer synergie creëren, mensen zichzelf laten managen en mijn eigen zaag bewust scherp houden.”

LSVOMBOPO

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website