Spring naar mobiele navigatie

Over Differentiëren: verdiepen en verbreden (alleen bij u op school)

Differentiëren: verdiepen en verbreden (alleen bij u op school)

Incompany (alleen bij u op school)

U wilt differentiëren nog beter in de vingers krijgen …. 

 • Hoe kan ik nog succesvoller differentiëren?
 • Hoe differentieer ik in lessenseries?
 • Hoe integreer ik formatief toetsen en differentiëren?
 • Hoe maak ik gebruik van een periodiek didactisch groepsplan of een gedifferentieerd leerarrangement?
 • Welke gratis ICT-tools kan ik inzetten om te differentiëren?

Effectief en efficiënt differentiëren 

Differentieert u regelmatig in uw lessen, bijvoorbeeld in instructie, verwerking en leertijd? Het is heel waardevol om met vakgenoten te sparren over uw ervaringen en de eventuele problemen die u tegenkomt. Deze training biedt hiervoor een platform. Daarnaast biedt deze training verdieping op differentiatie door o.a. in te zoomen op het ontwerpen van gedifferentieerde lessenseries, het gebruik van een periodiek didactisch groepsplan, het ontwerpen van een hele taak en een gedifferentieerd leerarrangement en de inzet van gratis ICT-tools.
Daarnaast is er ruimte voor inbreng van uw eigen leervraag en zijn er keuze-opdrachten, zodat u ook in deze training zelf differentiatie ervaart

Wat leert u?

 • U verbetert uw eigen gedifferentieerde lespraktijk met tips van de CPS-trainer en de collega-cursisten.
 • U maakt een nieuw gedifferentieerd les(senserie)ontwerp.
 • U leert wat formatief toetsen, een periodiek didactisch groepsplan, een hele taak en een gedifferentieerd leerarrangement zijn.
 • U leert enkele nieuwe gratis ICT-tools kennen, die geschikt zijn om mee te differentiëren.

Voor wie?

Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo die de training ‘Differentiëren is te leren!’ hebben gevolgd in de CPS Academie of incompany.

Praktische informatie

 • Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers
 • Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst over uw ervaringen met differentiëren
 • Kijk ook onder Programma 
 • Graag uw laptop/tablet meenemen naar de training

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Ik heb nu de tools in handen om te differentiëren in instructie, verwerking en leertijd.” 
 • “Ik heb meer inzicht gekregen in de verschillen tussen leerlingen.”  
 • “Ik voel geen drempel meer om te differentiëren. Wat ik op de training heb geleerd, durf ik in mijn lessen toe te passen.”

BBBB

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website