Spring naar mobiele navigatie

Over Kom maar op met je feedback (alleen bij u op school)

Kom maar op met je feedback (alleen bij u op school)

Incompany (alleen bij u op school)

In onze organisatie durven we elkaar niet aan te spreken

 • Herkent u dit?
 • Ergert u zich ook aan collega’s of leidinggevenden die zich niet aan afspraken houden, maar durft u er niets van te zeggen?
 • Of loopt het elke keer uit de hand als u er wél iets van zegt, jaagt u daarmee uw collega’s de stuipen op het lijf? Wilt u weten hoe het ook anders kan? Wilt u met andere collega’s uit het onderwijs leren om werkelijk met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken?

Kom dan naar onze training over feedback leren geven en ontvangen! Leer hoe het hanteren van feedback u als mens én als organisatie sterker en gelukkiger maakt.

Om kunnen gaan met feedback is in een professionele omgeving onmisbaar

‘Zonder feedback geen groei’, is het motto. Niet persoonlijk, evenmin professioneel. In het onderwijs zijn mensen primair relatiegericht en liever aardig dan eerlijk tegen elkaar. De mogelijkheid is in het onderwijs ruimschoots aanwezig om gevoelige onderwerpen te laten liggen of er omheen te gaan: men kan zich nl. terugtrekken op het eiland van het eigen klaslokaal, de eigen sectie, of afdeling. Vanuit deze eenzaamheid is met elkaar in gesprek gaan en samenwerken vaak onmogelijk. Leren omgaan met feedback opent de deuren naar de professionele dialoog!

Wat leert u?

Tijdens de studiedag over feedback verkennen we:

 • Wat feedback is en het grote belang ervan.
 • Waarom het nu nóg belangrijker is dan vroeger.
 • Wat de voorwaarden zijn om vaardig(er) te worden in het omgaan met feedback: hoe maken we het makkelijker?
 • Wat feedback hanteren voor u persoonlijk betekent en wat het voor u persoonlijk hanteerbaarder kan maken.
 • Oefenen met nieuwe inzichten en nieuwe gewoonten. U gebruikt hiervoor zoveel mogelijk zelf meegebrachte casuïstiek. 
 • Aan het einde van de dag gaat u naar huis met veel nieuwe inzichten en een ontwerp van uw persoonlijk Feedback-actieplan. Dit actieplan wordt in groepen aan elkaar gepresenteerd.

Voor wie?

Leraren, onderwijsassistenten en leidinggevenden basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Praktische informatie

Bereid u voor door casuïstiek mee te nemen. Neem een paar situaties in gedachten en werk die kort uit. Laat de onderstaande vragen u daarbij helpen.

 • Lees hoofdstuk 1 uit het boek ‘Kom maar op met je feedback’.
 • Hoe wordt op uw school feedback gegeven?
 • Is er sprake van een cultuur waarin elkaar feedback geven een kwaliteit is van alle betrokkenen
 • Weten collega’s van elkaar wat ze bedoelen met feedback geven en ontvangen?
 • Wanneer geeft u feedback aan collega’s? Hoe wordt dat ontvangen? Wat weet u van het effect van uw feedback?
 • Wanneer krijgt u feedback van collega’s? Hoe ervaart u die feedback? Wat doet u met de gegeven feedback?

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website