Spring naar mobiele navigatie

Over Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen

Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren. Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken voor een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school.

Veelal krijgt een docent de rol van taalcoördinator en word je als taalcoördinator verantwoordelijk geacht voor de ontwikkeling en implementatie van taalbeleid in de onderwijspraktijk van je school.

Maar wat wordt er eigenlijk van een taalcoördinator verwacht? Hoe ontwikkel je als taalcoördinator een taalbeleidsplan en vooral hoe zorg ik dat ik mijn collega’s zover krijg dat ze taalbewust gaan lesgeven en taalbeleid ook leidt tot duurzame verbetering in de school.

In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke verschillende onderwerpen er per module en dagdeel of dagdelen worden behandeld en/of geoefend.

Taalrijk lesgeven binnen de kaders (2 dagdelen)

Dag 1: Taalrijk lesgeven binnen de kaders
Taalgerichte vakdidactiek, formatief toetsen en evalueren.
Dagdelen 1 en 2:
In het onderwijs begint elke verandering bij het primaire proces van lesgeven. De meest succesvolle interventie voor de implementatie van taalbeleid is taalrijke didactiek. Dit is de taaldidactiek voor alle vakken waarmee de docenten de taalontwikkeling van de leerlingen stimuleren om zo de vakinhoudelijke doelen te kunnen bereiken. Voorwaarde voor het kunnen coachen op taalrijke didactiek is het van belang om kennis te hebben van de leerlijnen van de vier domeinen van de referentieniveaus. Deze vier domeinen gekoppeld aan de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren komend tijdens deze cursusdag ook aan bod.

Taalrijk lesgeven in de praktijk (2 dagdelen)

Dag 2: Taalrijke didactiekvaardigheden van het referentiekader, didactiek, ICT en werkvormen.
Door de lessen te verrijken met Interactieve werkvormen, met bijvoorbeeld ondersteuning bij woordenschat of leesvaardigheid, met mondelinge en schriftelijke verrijkingsopdrachten kan iedere docent bijdragen de taalontwikkeling van alle leerlingen en daarmee aan hun vakinhoudelijke leerprestaties. Tijdens deze cursusdag leert u hoe taalrijke didactiek eruit ziet in de praktijk en hoe u uw collega’s kunt ondersteunen met tips en voorbeelden van activerende werkvormen en de inzet van ICT bij het taalbewust lesgeven.

Wat leert u? 

Na afloop van module 1 en 2:

 • Heeft u zicht op de actuele beleidskaders, de wet- en regelgeving omtrent taalbeleid en het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor uw eigen school.
 • Heeft u een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van uw school.
 • Heeft u een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op uw school.
 • Heeft u geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor de vier taaldomeinen en daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal.
 • Kunt u uw collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van alle vier taalvaardigheden.
 • Kunt u uw collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven.
 • Kent u de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen.
 • Heeft u geleerd hoe u met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen ten aanzien van taalbeleid teweeg te brengen.

Voor wie? 

Taalcoördinatoren in het voortgezet onderwijs die aan de slag gaan of al aan de slag zijn gegaan met hun rol als taalcoördinator.

Wanneer en waar? 

18 mei en 25 juni 2021, 10.00 - 16.00 uur, CPS Amersfoort

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Ons advies is eerst module 1, dan module 2 te volgen, maar dat is niet voorwaardelijk. De trainers kunnen daarmee rekening houden.

Nieuwe startdatum 9 november

Wat vonden anderen van deze training? 

 • “Leerzaam en direct toepasbaar. Het maakt me enthousiast omdat je gelijk verbetering ziet en enthousiasme merkt.”
 • "De trainingen zijn inspirerend en praktijk gericht. Ook meteen toe te passen."
 • “Ik ben tevreden over alle andere zaken rondom de training. Fijne en prettige plek met behulpzame en vriendelijke mensen."

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 727,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website