Spring naar mobiele navigatie

Over Thematisch begrijpend lezen

Thematisch begrijpend lezen

Gemotiveerd lezen om te leren

In deze training ga je een lessenserie ontwikkelen aan de hand van een wetenschappelijk onderzochte, thematische benadering. Met een thematische benadering help je je leerlingen om gemotiveerder aan de slag te gaan met leesvaardigheid, dieper te lezen en effectiever te werken aan leesstrategieën. Dit doordat je leerlingen de mogelijkheid geeft om keuzes te maken over wat ze willen leren en lezen en samen met andere leerlingen te werken aan het beantwoorden van hun eigen leervragen binnen een thema.

Deze training is in samenwerking met Kees Broekhof van Sardes ontwikkeld en is geschikt voor leerkrachten vanaf groep 5.

Wat leer je?

 • Je leert verbinding aan te brengen binnen de verschillende taalvakken
 • Je leert hoe je rijke teksten kunt gebruiken om je leesonderwijs te versterken
 • Je leert het belang van mondelinge taalvaardigheid bij het begrijpend lezen
 • Je leert gerichte keuzes te maken binnen de huidige lesmethodes
 • Je leert hoe een beredeneerd aanbod begrijpend lezen er uit ziet
 • Je leert zelf een thema te ontwerpen 

Voor wie?

Taal- leescoördinatoren, intern begeleiders, en leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs 

Wanneer en waar?

 • 28 mei 2021, 9.30 - 15.30 uur

 • 29 juni 2021, 9.30 - 15.30 uur

 • 15 september 2021, 9.30 - 12.30 uur

Praktische informatie

Deze training bestaat uit:

 • 3 online opdrachten die zelfstandig ter voorbereiding op de bijeenkomsten moeten worden doorlopen en afgerond.
 • 2,5 dag training in de academie waarin we verdieping rondom de theorie aanbieden en praktisch aan de slag gaan.
 • Huiswerk in de vorm van het uitwerken van praktijkopdrachten.
 • Maximale groepsgrootte: 14 personen

 

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 918,00

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website