Spring naar mobiele navigatie

Over Examentraining vmbo CSPE voor docenten (alleen bij jou op school)

Examentraining vmbo CSPE voor docenten (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

Leerlingen goed voorbereiden op het CSPE, maar… 

 • Hoe help ik leerlingen overzicht te hebben bij de verschillende onderdelen?
 • Hoe bereid ik leerlingen goed voor op onderdelen waarbij ze “bekeken” worden?
 • Hoe train ik leerlingen in het begrijpen van wat er gevraagd wordt/welk product ze moeten opleveren?
 • Hoe leer ik leerlingen om te gaan met werktempo opdrachten en tijdsdruk bij minitoetsen?
 • Hoe maak ik leerlingen bekend/vertrouwd met de correctie/beoordeling van het examen?
 • Hoe bereid ik leerlingen voor op minitoetsvragen?
 • Hoe maak ik uitdagende opdrachten die aansluiten op de manier van examinering in het CSPE? 

Examenstructuur, leerstrategieën en meer 

In deze praktische training krijg je concrete handvatten aangereikt voor de voorbereiding van je leerlingen op het CSPE  Je krijgt een beter beeld van wat je leerlingen lastig vinden en hoe je de examentraining daarop kan afstemmen. Ook is er is er in het kader van de examentraining specifiek aandacht voor formatief toetsen en differentiëren in de examenvoorbereiding. Je gaat oefenen met opdrachten uit de praktijk. En je maakt een opdracht die je in je lessen kunt uitvoeren.

Wat leer je? 

 • Inzicht in structuur en inhoud van het CSPE
 • Het aanleren van leer-, leesstrategieën en metacognitieve vaardigheden
 • Didactische mogelijkheden om je leerlingen doeltreffend voor te bereiden op het CSPE

Voor wie?

Docenten in het vmbo met CSPE examenklassen

Praktische informatie 

 • Voortraject: invullen van digitale vragenlijst over uw CSPE-ervaring
 • Maximale groepsgrootte 14 deelnemers

cpsonlinetraining

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website