Zoeken in de website

Academie

 1. 27-11 2017

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Differentiëren heeft een positief effect op de leeropbrengsten. Veel docenten onderschrijven dat, maar de praktische uitwerking komt vaak niet van de grond. In deze training ontdekt u dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

 2. 12-01 2018

  Training Rekendidactiek gevorderd (met o.a. passende perspectieven en differentiëren) - voortgezet onderwijs & mbo

  Meerdaagse in

  Deze trainingsmodule - gebaseerd op het Raamwerk rekenen - biedt uitstekende kennis over de vormgeving van het vak rekenen binnen uw school. U leert onder andere wat de kenmerken zijn van zwakke en sterke rekenaars en hoe u een gedifferentieerd aanbod aan de leerlingen in de groep kunt organiseren.

 3. 29-03 2018

  Inspiratiedag Differentiëren is te leren!

  1 dag in

  Geen mens is hetzelfde, geen leerling is hetzelfde. Maar het doel voor alle leerlingen is wel gelijk: een zo hoog mogelijke leeropbrengst realiseren. 

 4. 17-04 2018

  Training Differentiëren is te leren!

  Meerdaagse in

  Differentiëren heeft een positief effect op de leeropbrengsten. Veel docenten onderschrijven dat, maar de praktische uitwerking komt vaak niet van de grond. In deze training ontdekt u dat differentiëren makkelijker is dan u denkt. U krijgt alle bagage om doelmatig aan de slag te gaan!

 5. 23-04 2018

  Training Differentiëren in de klas met ICT

  Meerdaagse in

  Op veel scholen groeit de vraag naar motivatie van leerlingen, differentiatie en gepersonaliseerd leren. ICT biedt vele gratis mogelijkheden hiervoor. Deze training ondersteunt u met vele praktische en laagdrempelige tools om met ICT beter in te spelen op verschillen tussen leerlingen: in de instructie, verwerking, toetsing en communicatie met leerlingen. Uw lessen worden gevarieerder en gedifferentieerder.

 6. 24-04 2018

  Training Differentiëren: vervolg en verbreding

  Meerdaagse

  In deze training leert u om doelmatig te differentiëren. Met alle theoretische kennis die u opdoet, gaat u direct oefenen. Niet alleen tijdens de trainingsmomenten, maar ook in uw eigen klassen. U ontdekt welke winst u behaalt met differentiëren. En u ervaart dat het makkelijker is dan u denkt. Differentiëren is écht te leren!

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies