Spring naar mobiele navigatie

CPS Academie

  1. 06 dec
    Actief met woordenschat bij de vreemde talen

    Op veel scholen wordt het aantal cijfertoetsen teruggebracht. Voor de vreemde talen stelt je dit voor een probleem: hoe zorg je ervoor dat je leerlingen woordenschat verwerven zónder de beruchte stok achter de deur van de vocabulairetoets of schriftelijke overhoring?

    De volgende groep vindt plaats op 28 maart 2023.

  2. 11 jan
    Pedagogisch coachen

    Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  3. 18 jan
    Leergang taal-leesspecialist module 2 (groep 4 t/m 8): vernieuwd

    In de vierdaagse module 2 ligt de focus op het taal-leesonderwijs in groep 4 t/m 8.

  4. 08 feb
    Werken met fonemisch bewustzijn

    Uit onderzoek is gebleken dat fonemisch bewustzijn een leerwinst van +5 maanden oplevert voor basisschoolleerlingen. Leer in deze training hoe je fonemisch bewustzijn doelgericht, systematisch en planmatig aanbiedt op jouw school.
  5. 07 mrt
    Toetsconstructie in een middag - online

    Toetsing is een ambacht. Je hebt allereerst kennis nodig over de eisen aan een toets, over matrijzen en taxonomieën om toetsen goed te kunnen samenstellen en beoordelen. Oefenen hiermee zorgt vervolgens voor de vaardigheden die je nodig hebt voor goede toetsing.

  6. 08 mrt
    Begrijpend luisteren - begrijpend lezen: een doorgaande lijn

    Je wilt het begrijpend leesonderwijs verbeteren. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten leer je hoe je dit in de praktijk kunt doen zonder een nieuwe methode te hoeven aanschaffen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leesstrategieën en referentieniveaus.

  7. 09 mrt
    Mondelinge taalvaardigheid met Oracy

    Leer je leerlingen effectiever communiceren door ze tijdens de lessen te laten oefenen met de vele aspecten van mondelinge taalvaardigheid. Zo leren ze bijvoorbeeld beter uit te leggen wat ze niet begrijpen, goed naar elkaar te luisteren en voor zichzelf op te komen.

  8. 23 mrt
    De mentor als coach

    Leer als mentor je leerlingen coachen in plaats van sturen. Zorg zo dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Begrijp het puberbrein en motiveer leerlingen met de juiste kennis, mindset, coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken.

  9. 28 mrt
    Actief met woordenschat bij de vreemde talen

    Op veel scholen wordt het aantal cijfertoetsen teruggebracht. Voor de vreemde talen stelt je dit voor een probleem: hoe zorg je ervoor dat je leerlingen woordenschat verwerven zónder de beruchte stok achter de deur van de vocabulairetoets of schriftelijke overhoring?

  10. 28 mrt
    Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

    Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken.

    vervolg: Taalcoördinator module 2

  11. 30 mrt
    Leergang taal-leesspecialist module 1 jonge kind (groep 1 t/m 3)

    In de driedaagse module 1 gaan we dieper in op hoe je bij het jonge kind in de context van spel aandacht kan besteden aan de taalontwikkeling.

  12. 30 mrt
    Leergang taal-leesspecialist

    In deze intensieve, zevendaagse leergang krijg je alle interventies en tools om een succesvolle leesspecialist te worden.

  13. 14 apr
    Doelgericht werken met leerlijnen

    Heb je de afgelopen periode vaak keuzes moeten maken in je aanbod van taal en rekenen en zou je inzicht willen hebben in de opbouw van de doorlopende leerlijnen taal en rekenen om beredeneerde keuzes te kunnen maken?


  14. 10 mei
    Boekgesprekken met kleuters - online

    Praktische tips voor het voeren van boekgesprekken met kleuters en ideeën hoe je ouders kunt meenemen in het voeren van boekgesprekken thuis.

  15. 24 mei
    Pedagogisch coachen

    Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  16. 02 jun
    Kansengelijkheid in het onderwijs

    Hebben sommige groepen leerlingen bij jou op school lagere resultaten dan andere groepen? Is het af en toe ingewikkeld om leerlingen te bereiken? Scholen krijgen in toenemende mate te maken met problemen van ongelijkheid. Dat leidt ertoe dat sommige groepen leerlingen niet naar vermogen leren en presteren.

  17. 07 sep
    De mentor als coach

    Leer als mentor je leerlingen coachen in plaats van sturen. Zorg zo dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Begrijp het puberbrein en motiveer leerlingen met de juiste kennis, mindset, coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken.

  18. 14 sep
    Pedagogisch coachen

    Voor docenten, mentoren, en coaches die de leerlingen/studenten willen begeleiden bij het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfregulatie van hun leertaken.

  19. 14 sep
    Leergang taal-leesspecialist module 2 (groep 4 t/m 8)

    In de vierdaagse module 2 ligt de focus op het taal-leesonderwijs in groep 4 t/m 8.

  20. Incompany (alleen bij jou op school)
    Differentiëren: verdiepen en verbreden (alleen bij jou op school)

    Je wilt differentiëren nog beter in de vingers krijgen …. 

  21. Incompany (alleen bij jou op school)
    Examentraining vmbo CSPE

    Met aandacht voor de structuur van het CSPE, leerstrategieën, metacognitieve vaardigheden, formatief toetsen en differentiëren in de examenvoorbereiding.

  22. Incompany (alleen bij jou op school)
    Examinatoren vmbo CSPE

    Het rooster maken is de eerste prioriteit. Maar ook tijdens de afname en daarna, in het traject van evaluatie en beoordeling, komen er veel vragen af op de examinatoren.

Zoek in de website