Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Gert Kamphof

  1. Wat een gesprek met de inspectie ons leerde over regels en kwaliteitszorg

    Kwaliteitszorg is een thema waarbij vaak verondersteld wordt dat er ‘heel veel moet’. Maar is dat ook zo? We hebben onlangs een gesprek gevoerd met de inspectie waarin dit thema aan de orde kwam. In deze blog geven we vijf concrete aanbevelingen wat juist wel en niet nodig is.

  2. Drie manieren om je minder zorgen te maken over kwaliteit(-zorg)

    Als het woord kwaliteit of kwaliteitszorg in een gesprek valt dan volgt meestal een hartgrondige zucht. Waarom verlopen gesprekken over onderwijskwaliteit vaak zo ongemakkelijk? Een voor de hand liggende reden is dat kwaliteitszorg nog vaak wordt geassocieerd met ‘tekortschieten’. De kwaliteit moet beter, de lat moet steeds hoger. Anders zit je in de problemen.  De kwaliteit van het onderwijs moet van goed naar beter en het liefst van beter ook nog naar excellent. Zelfs bij prima resultaten zijn er de nodige ‘maren’: ‘de kwaliteit is niet echt geborgd, de kwaliteitszorg niet op orde, toeval speelde een te grote rol’ enz. Dat kwaliteit(-zorg) op deze manier bij veel mensen een negatief gevoel oproept, is heel begrijpelijk. In zijn rede “Over vlammen en afbranden” laat Van Yperen ons weten dat wanneer we tussentijds worden beoordeeld op wat nog beter kan, we eerder gedemotiveerd raken en de kans kleiner is dat we excelleren dan wanneer we de aandacht richten op de groei die we hebben doorgemaakt. Dat motiveert. In deze blog belichten we drie invalshoeken om anders naar kwaliteit te kijken.