Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Jaap ter Steege

  1. Blog persoonlijk leiderschap in uw team.jpg

    Doen we het zelf eigenlijk wel samen? Versterk het persoonlijk leiderschap in uw team

    Wat als de mensen uit uw team altijd naar ú toe komen als er iets aan de hand is? Omdat ze vinden dat ú degene bent die het moet oplossen. Dan verandert er niets zo lang u niets doet. Dan komt alles op uw bord te liggen. Alle verantwoordelijkheid en al het werk.

  2. Persoonlijkheid voorspelt succes?

    Ruim twee jaar geleden las ik in dagblad Trouw een artikel met de kop ‘Persoonlijkheid voorspelt succes’. Kern van het verhaal was dat IQ weliswaar belangrijk is voor succes, maar persoonlijkheid een veel betere voorspeller ervan is. Daarmee kom je op de interessante vraag: Welke leerling maakt de meeste kans op maatschappelijk succes: de slimste of de sociaalste?