Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Kim van Mosel

  1. Hoe coöperatief leren spelenderwijs persoonlijk leiderschap vergroot

    In schooljaar 2010-2011 is OBS Atlantis in Amersfoort gestart met een leiderschapsprogramma voor alle leerlingen. The Leader in Me, zoals dit programma heet, is gebaseerd op de 7 gewoonten van Stephen Covey. Atlantis vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs persoonlijk leiderschap ontwikkelen en dat ze op een gestructureerde manier leren om samen te werken. Coöperatieve werkvormen spelen daarin een belangrijke rol. Kim van Mosel, intern begeleider op Atlantis, beschrijft de overeenkomsten tussen coöperatief leren en de 7 gewoonten en hoe dit hun leerlingen belangrijke vaardigheden meegeeft voor de  21ste eeuw. Het artikel is overgenomen uit Beter Begeleiden Digitaal februari 2015. 

  2. Handelingsgericht werken en begeleiden met Covey's 7 Gewoonten

    Op OBS Atlantis in Amersfoort zijn ‘de 7 gewoonten’ voor zelfleiderschap geïntegreerd in het onderwijs, met als doel leerlingen effectief leider te laten worden over hun eigen leven. We passen die 7 gewoonten integraal toe in de school. Ook in mijn werk als ib’er. Ik wil in deze blog laten zien hoe de 7 gewoonten ingezet en doorleefd worden binnen de cyclus van handelingsgericht werken (HGW) en hoe dit tot uitdrukking komt in de interne begeleiding. Het schept planmatigheid, eenheid in taalgebruik en ondersteuning van de visie van de school.