Spring naar mobiele navigatie

Berichten geschreven door Koos van 't Hul

Berichten van "Koos van 't Hul"

 1. Taalbeleid bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan Leiden

  9 november 2021 om 12:11 - door Koos van 't Hul, Els Loman - 0 reacties

  “Markeer van hoofdstuk twee alle woorden waarvan je de betekenis niet kent”, vroeg de docent godsdienst van het Bonaventuracollege zijn brugklasleerlingen. Dat bleek beduidend meer markeringen op te leveren dan verwacht. Veel docenten overschatten de woordenkennis van leerlingen. Bij het Bonaventuracollege (mavo-havo-vwo) zijn de ogen sinds vorig jaar geopend en richten alle docenten zich actief op taalvaardigheid. “Want pas als leerlingen bij elk vak ondergedompeld worden in taal, zal hun taalvaardigheid toenemen”, meent Barbera van Haeften, sectievoorzitter en docent Nederlands.

  Lees meer over "Taalbeleid bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan Leiden"

 2. Vrij en veel lezen helpen jou en je leerlingen over de grenzen heen te kijken en uit je eigen echoput te klimmen

  5 oktober 2021 om 12:24 - door Koos van 't Hul, Els Loman - 0 reacties

  Het thema van de Week van Nederlands (vorige week) was Over grenzen heen kijken en dat is niet voor niets. Het is een probleem van onze tijd: mensen die in de echokamers van de sociale media niet meer met elkaar in gesprek zijn maar vooral in oneliners binnen eigen grenzen hun eigen gelijk uitventen (Custers, 2019). Juist voor leerlingen is het belangrijk dat zij over de grenzen kijken en kennismaken met andere perspectieven op hun eigen realiteit, om zo uit hun echobubbels te kunnen treden. Hiervoor wordt mediawijsheid en burgerschapsvorming vaak genoemd als oplossing, maar er is ook een al eeuwenoud middel om je horizon te verbreden en gesprekken te openen: vrij en veel lezen ofwel het lezen van een goed boek.

  Lees meer over "Vrij en veel lezen helpen jou en je leerlingen over de grenzen heen te kijken en uit je eigen echoput te klimmen"

 3. Let op je woordenSCHAT!

  6 september 2021 om 09:47 - door Koos van 't Hul, Els Loman - 0 reacties

  Het woord ‘schat’ zit niet voor niks in ‘woordenschat’. Woorden geven rijkdom. Ze maken dat je kunt lezen, schrijven en spreken, maar ook denken en leren. Hoe rijker je woordenschat, des te makkelijker kun je kennis verwerven en communiceren. Daarmee hebben leerlingen met een grotere woordenschat betere kansen in de maatschappij. En er zijn grote verschillen: sommige volwassenen kennen maar 17.000 woorden en anderen 50.000*. Door thuis op school en de rest van hun leven veel woorden te leren, krijgen kinderen dus betere kansen. 

  Lees meer over "Let op je woordenSCHAT!"

 4. Wat je schrijft, beklijft

  4 juni 2021 om 09:22 - door Koos van 't Hul, Els Loman - 1 reactie

  Herken je dit: een samenvatting die duidelijk geknipt en geplakt is? Teksten met kromme zinnen, slecht geformuleerde antwoorden en taalfouten in bijna elke zin? Leerlingen hebben moeite met schrijven. Uit recent onderzoek van de Inspectie blijkt ook dat de afgelopen twintig jaar weinig verbeterd is op dit vlak. Begrijpelijk ook. Want niet alleen veel leerlingen, ook veel docenten hebben een hekel aan het gangbare schrijfonderwijs. Leerlingen moeten daarin een hoop moeite doen voor teksten die in de prullenbak verdwijnen. Docenten zitten weekenden na te kijken en zien dat hun inspanningen weinig opleveren. 

  Lees meer over "Wat je schrijft, beklijft"

 5. Van tekst naar tekst bij de vreemde talen: Wat is goed schrijfonderwijs?

  2 juni 2021 om 17:17 - door Koos van 't Hul, Els Loman - 0 reacties

  Schrijfvaardigheidsonderwijs is binnen de vreemde talen vaak een wat ondergeschoven kindje, en zeker in de onderbouw. Als er al iets aan schrijfvaardigheid gebeurt dan zijn het vaak geleide schrijfopdrachten of opdrachten bedoeld om een bepaalde grammaticale constructie of woordenschat aan te leren. Maar schrijven verdient echt meer aandacht in het vreemdetalenonderwijs, als een belangrijke rader in de machine voor het stimuleren van lezen, denken en uitbreiden van de lexicale en grammaticale fluency. Hoe geef je goed schrijfonderwijs bij de vreemde talen gestalte? In dit eerste blog bakenen we af wat CPS verstaat onder schrijfonderwijs bij de vreemde talen. 

  Lees meer over "Van tekst naar tekst bij de vreemde talen: Wat is goed schrijfonderwijs?"

 6. Structureel betere resultaten met schoolbreed taalbeleid en lezen in het vo/vmbo

  10 mei 2021 om 13:55 - door Koos van 't Hul, Els Loman - 0 reacties

  Op steeds meer scholen in Nederland wordt het al ingevoerd: twee keer per week lezen alle leerlingen en docenten tegelijkertijd twintig minuten; onafhankelijk van welk vak de leerlingen op dat moment hebben. Dit is een van de manieren om het vrij lezen te stimuleren en taalvaardigheid te verbeteren. Gezien de steeds slechter wordende leesresultaten geen overbodige luxe.

  Lees meer over "Structureel betere resultaten met schoolbreed taalbeleid en lezen in het vo/vmbo"

 7. Geef een impuls aan je leesonderwijs bij de vreemde talen met de thematische leesaanpak!

  20 april 2021 om 09:59 - door Koos van 't Hul - 0 reacties

  Onlangs werd Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd. Scholen zijn bezig zijn met het in kaart brengen van de impact van corona en werken aan herstel. Duidelijk is dat ook het lees- en taalonderwijs de nodige aandacht zal moeten krijgen. Wellicht is het nu ook een goed moment om dit lees- en taalonderwijs anders aan te pakken. De thematische leesaanpak is een beproefde werkwijze die leerlingen motiveert en waarmee ze ook écht leren lezen. Deze leesaanpak versterkt aantoonbaar de positieve leesbeleving en biedt daarbij meteen mogelijkheden om vaardigheidsonderwijs te integreren. Dit vraagt wel een goede inbedding binnen de doorlopende leeslijn bij de vreemde taal én integratie met de andere vaardigheidsdomeinen. 

  Lees meer over "Geef een impuls aan je leesonderwijs bij de vreemde talen met de thematische leesaanpak!"

 8. Taal verbindt, ook online. Een terugblik op het CPS taalcongres 2021

  29 maart 2021 om 14:10 - door Koos van 't Hul, Lotte van der Goot - 0 reacties

  Taal is veel meer dan lezen en schrijven, het gaat ook om denken, luisteren en praten. En als je je kunt uitdrukken, heb je meer mogelijkheden om je te verbinden met anderen. 

  Lees meer over "Taal verbindt, ook online. Een terugblik op het CPS taalcongres 2021"

 9. Naar gemotiveerde en vaardige lezers. Een andere kijk op leesonderwijs met CORI.

  7 september 2020 om 14:08 - door Koos van 't Hul - 0 reacties

  Leerlingen die zich onderdompelen in een wereld waarbinnen zij, geactiveerd door geprikkelde nieuwsgierigheid, kennis opdoen en tegelijkertijd werken aan hun taalvaardigheid. Idealistisch? Niet volgens Concept-Orientated Reading Instruction, beter bekend onder de afkorting CORI. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak succesvol is. 

  Lees meer over "Naar gemotiveerde en vaardige lezers. Een andere kijk op leesonderwijs met CORI."

 10. 3 tips om te voorkomen dat de zwakke lezer bij vreemde talen volgend jaar weer het haasje is

  19 juni 2020 om 09:58 - door Koos van 't Hul - 0 reacties

  Op dit moment lees ik in mijn LinkedIn-tijdlijn de prachtigste profetieën over hoe het straks ‘toch allemaal echt anders zal kunnen na corona’, zonder examens en met volop aandacht voor de individuele leerbehoefte van je leerlingen. Je kunt mij betichten van cynisme, maar ik denk dat de realiteit gebiedt dat volgend jaar de eindexamens gewoon weer terug zijn als vanouds – met bijbehorende problematiek. Wil je toch iets meer vat krijgen op de uitkomsten van dat eindexamen bij de vreemde talen? Dan denk ik dat al die prachtige dromen beter kunnen worden omgezet in een effectief lees- en examenprogramma. Hier drie tips over hoe je de leesvaardigheid bij de vreemde talen onder controle krijgt door aandacht voor de leerlijn.

  Lees meer over "3 tips om te voorkomen dat de zwakke lezer bij vreemde talen volgend jaar weer het haasje is"

Zoek in de website