Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Miriam van Etteger

 1. fotobijblogMiriam26032018.jpg

  Een levende visie vraagt een brandend vuur

  Door het versterken van persoonlijk leiderschap krijgt iedere leerling het beste onderwijs. Dit motto is te vinden achterop mijn visitekaartje omdat het voor mij de essentie is van leiderschap. Als het persoonlijk leiderschap van onderwijsprofessionals wordt versterkt, wint het onderwijs op een geweldige manier aan kwaliteit. Dit persoonlijke motto loopt als een rode draad door mijn werk als onderwijsadviseur.

 2. Herregistratie schoolleiders: een kans voor beter onderwijs

  De maatschappij verandert in hoog tempo, net als de inzichten over onderwijs en over de ontwikkeling van kinderen. Thema’s als breindidactiek, 21st century skills, digitalisering en doordachte interventies zijn nauwelijks meer weg te denken uit het onderwijslandschap. Leerkrachten zijn zich terdege bewust van alle veranderingen om hen heen en spelen daar slim op in. De afgelopen 20 jaar is de kennisontwikkeling en deskundigheid van leerkrachten enorm toegenomen. Door gerichte scholing ontwikkelen zij zichzelf en velen specialiseren zich bijvoorbeeld tot gedragsspecialist, master leren en innoveren, taalcoördinator, rekencoördinator of ib’er. Wat betekent dit voor u als schoolleider?

 3. Visie-ontwikkeling op school, en hoe u daar leiding aan geeft

  Doen jullie als CPS ook iets aan visieontwikkeling? Deze vraag wordt mij op het moment vaak gesteld. Duidelijk is dat veel scholen zich aan het herijken zijn met betrekking tot hun onderwijs. Waar willen we voor staan? Wat is werkelijk van belang in de ontwikkeling van jonge mensen? Hoe krijgt persoonlijke vorming en persoonlijk leiderschap van leerlingen een plaats in het curriculum? Blijven we als school ook voldoende gefocust op onze opbrengsten en resultaten? En als ik dat allemaal al denk te weten: hoe zorg ik er dan als leidinggevende voor dat ik het team meeneem in dit proces en zij zich ook nog mede-eigenaar voelen van onze school?