Spring naar mobiele navigatie

Berichten geschreven door Peter de Vries

Berichten van "Peter de Vries"

 1. Waarom oudertevredenheidsonderzoeken ons in de weg kunnen zitten

  3 april 2019 om 16:00 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Sommige ouders lijken vooral oog te hebben voor hun eigen kind, en geluiden van rechtsbijstandsverzekeringen geven aan dat ouders steeds vaker met de advocaat naar de school gaan om hun gelijk te krijgen. Zijn ouders echt zo veranderd dat ze té kritisch zijn geworden, té mondig en dat ouders hun kinderen laten lijden aan het ‘verwende kindsyndroom’? Anderzijds lijken ouders steeds vaker te klagen over scholen die hun werk niet goed doen, hun kind zelfs benadeelt. Ze zoeken niet voor niets juridische hulp.

  Lees meer over "Waarom oudertevredenheidsonderzoeken ons in de weg kunnen zitten"

 2. Werkdruk in het onderwijs ... vooral bij leerlingen

  5 november 2018 om 08:00 - door Peter de Vries - 1 reactie

  Ik maak me zorgen om de werkdruk en vooral de werkstress in het onderwijs. Daar is al veel over gezegd, ook over de enorme administratielast die leraren ervaren. Maar ik maak me minstens zoveel zorgen om een andere werkdruk in het onderwijs: die van de leerlingen.

  Lees meer over "Werkdruk in het onderwijs ... vooral bij leerlingen"

 3. Waarom tevreden ouders niets zeggen over de kwaliteit van de school

  29 augustus 2017 om 14:57 - door Peter de Vries - 8 reacties

  Ouders komen in opstand: De juf is niet goed genoeg kopte Trouw afgelopen weekend. Het betrof een artikel waarin Vader Jan van Mersbergen verslag doet van de opstand die uitbreekt onder ouders. De school heeft aangekondigd dat komend schooljaar Juf Floor voor de klas van groep zeven zal komen te staan. Hoewel de school blij is eindelijk iemand te hebben gevonden, nemen de ouders geen genoegen met iemand die alleen nog maar als invaller voor de klas had gestaan. Uit het spervuur van reacties dat de school direct na de aankondiging op zich af zag komen, sprak boosheid, paniek en wantrouwen.

  Lees meer over "Waarom tevreden ouders niets zeggen over de kwaliteit van de school"

 4. 3 A’s van leraren! autonomie, autoriteit en authenticiteit !

  5 oktober 2015 om 07:40 - door Peter de Vries - 11 reacties

  Lange tijd was het duidelijk: lesgeven gebeurde op school en opvoeden gebeurde vooral thuis. Maar de grens tussen school en thuis vervaagt en komt er steeds meer op jou als leraar af. De school wordt gezien als een plek waar ook nog allerlei maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgelost. Zo moet je gezond eten en bewegen stimuleren, problemen in de wijk helpen oplossen, radicalisering voorkomen en bestrijden, ouders met opvoedproblemen begeleiden en ontwikkelingsachterstanden en specifieke stoornissen vroeg signaleren.

  Lees meer over "3 A’s van leraren! autonomie, autoriteit en authenticiteit !"

 5. 3 voorwaarden om te voorkomen dat ouders leraren onder druk zetten voor een VWO-advies

  17 december 2014 om 07:00 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Ouders zetten leraren onder druk voor VWO-advies kopt het AD op 12 december. De conclusie: nu het voortgezet onderwijs niet meer mag selecteren op basis van Cito-resultaten, ligt alle druk bij de leerkracht. Professor Dronkers verwacht problemen: ,,Het is wachten op het eerste geval van omkoping.''

  Scholen geven vanaf dit jaar namelijk voor 1 maart hun advies en gaan daarover in gesprek met ouders. Pas daarna vindt de CITO-toets plaats. Als de score hoger uitvalt wordt het advies aangepast, bij een lagere score is dat niet het geval.

  Eerlijk gezegd ben ik blij met deze verandering. Op deze manier wordt er gelijkwaardigheid gecreëerd om samen – school en ouders – tot een verantwoorde keus te komen. Dat past prima bij onze benadering Ouderbetrokkenheid 3.0. Laat me dat kort toelichten.

  Lees meer over "3 voorwaarden om te voorkomen dat ouders leraren onder druk zetten voor een VWO-advies"

 6. 4 dingen die ze op Rotterdam Zuid goed hebben gedaan om allochtone ouders te betrekken bij het onderwijs

  5 december 2014 om 07:00 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Allochtone ouders komen moeilijk op school. Op Rotterdam Zuid zien we in veel gevallen het tegenovergestelde. Ouders zijn wel degelijk betrokken bij hun kind en het onderwijs. Waarom lukt het daar dan wel?

  Foto: Wilco S. Creative Commons license.

  Mariëtte Lusse (lector aan de Hogeschool Rotterdam) toonde in haar promotieonderzoek vorig jaar onder andere aan dat 97% van het aantal ouders in de onderbouw in Rotterdam op kwam dagen voor een rapportgesprek of kennismakingsgesprek. Ze zal over haar bevindingen binnenkort meer gedetailleerd bloggen hier op de site, maar wat mij betreft hebben ze ‘op Rotterdam Zuid’ zoals dat zo mooi heet, vier dingen heel goed gedaan.

  Lees meer over "4 dingen die ze op Rotterdam Zuid goed hebben gedaan om allochtone ouders te betrekken bij het onderwijs"

 7. Vaders doen geen moederdingen

  14 juli 2014 om 09:03 - door Peter de Vries - 4 reacties

  Vaders spelen een wezenlijke rol in de schoolontwikkeling van hun kind. Diverse onderzoeken tonen dat aan. Toch zijn veel scholen sceptisch als het gaat om de kansen die zij zien om vaders meer te betrekken bij hun school. "Vaderbetrokkenheid, dat lukt nooit!" hoor ik vaak als ik dit onderwerp op scholen aansnijd. Ik denk dat scholen zichzelf hierin onderschatten. Vaders zijn net zo betrokken bij hun kinderen en school als moeders. Veel vaders doen alleen geen 'moederdingen'. We moeten ze dus op een andere manier aanspreken. 

  Lees meer over "Vaders doen geen moederdingen"

 8. Drie tips om met grensoverschrijdend gedrag van ouders om te gaan

  13 maart 2014 om 10:04 - door Peter de Vries, Henk Galenkamp - 0 reacties

  Dat goed samenwerken met ouders belangrijk is weten we. Maar wat als ouders soms grenzen over gaan? Niet op komen dagen, de deskundigheid van de leraar niet accepteren of dwingen dat hun kind op een bepaalde plaats moet zitten?

  Lees meer over "Drie tips om met grensoverschrijdend gedrag van ouders om te gaan"

Zoek in de website