Sluiten

Zoeken in de website

Blogberichten per auteur

Berichten van "Peter de Vries"

 1. Ouderbetrokkenheid: vijf tips voor effectieve startgesprekken

  4 juni 2018 16:16 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, is vroegtijdig kennismaken met ouders cruciaal. Steeds meer scholen organiseren aan het begin van het schooljaar individuele startgesprekken. Hoe geef je deze goed vorm? In dit blog geef ik handige do’s en don’ts.

  Lees meer over "Ouderbetrokkenheid: vijf tips voor effectieve startgesprekken"

 2. Waarom tevreden ouders niets zeggen over de kwaliteit van de school

  29 augustus 2017 14:57 - door Peter de Vries - 8 reacties

  Ouders komen in opstand: De juf is niet goed genoeg kopte Trouw afgelopen weekend. Het betrof een artikel waarin Vader Jan van Mersbergen verslag doet van de opstand die uitbreekt onder ouders. De school heeft aangekondigd dat komend schooljaar Juf Floor voor de klas van groep zeven zal komen te staan. Hoewel de school blij is eindelijk iemand te hebben gevonden, nemen de ouders geen genoegen met iemand die alleen nog maar als invaller voor de klas had gestaan. Uit het spervuur van reacties dat de school direct na de aankondiging op zich af zag komen, sprak boosheid, paniek en wantrouwen.

  Lees meer over "Waarom tevreden ouders niets zeggen over de kwaliteit van de school"

 3. De school van de toekomst werkt samen met ouders en samenleving

  5 februari 2016 08:03 - door Peter de Vries - 3 reacties

  Het Platform Onderwijs2032 heeft bijna een jaar nodig gehad voor het advies over het onderwijs van de toekomst. Volgens Peter de Vries, expert op het thema ouderbetrokkenheid en schrijver van het Handboek School in de samenleving, moet er zeker wat veranderen. (Het interview met Peter werd in januari 2016 geplaatst in Prima, tekst Marieke Moraal)

  Lees meer over "De school van de toekomst werkt samen met ouders en samenleving"

 4. 3 A’s van leraren! autonomie, autoriteit en authenticiteit !

  5 oktober 2015 07:40 - door Peter de Vries - 11 reacties

  Lange tijd was het duidelijk: lesgeven gebeurde op school en opvoeden gebeurde vooral thuis. Maar de grens tussen school en thuis vervaagt en komt er steeds meer op jou als leraar af. De school wordt gezien als een plek waar ook nog allerlei maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgelost. Zo moet je gezond eten en bewegen stimuleren, problemen in de wijk helpen oplossen, radicalisering voorkomen en bestrijden, ouders met opvoedproblemen begeleiden en ontwikkelingsachterstanden en specifieke stoornissen vroeg signaleren.

  Lees meer over "3 A’s van leraren! autonomie, autoriteit en authenticiteit !"

 5. 3 voorwaarden om te voorkomen dat ouders leraren onder druk zetten voor een VWO-advies

  17 december 2014 07:00 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Ouders zetten leraren onder druk voor VWO-advies kopt het AD op 12 december. De conclusie: nu het voortgezet onderwijs niet meer mag selecteren op basis van Cito-resultaten, ligt alle druk bij de leerkracht. Professor Dronkers verwacht problemen: ,,Het is wachten op het eerste geval van omkoping.''

  Scholen geven vanaf dit jaar namelijk voor 1 maart hun advies en gaan daarover in gesprek met ouders. Pas daarna vindt de CITO-toets plaats. Als de score hoger uitvalt wordt het advies aangepast, bij een lagere score is dat niet het geval.

  Eerlijk gezegd ben ik blij met deze verandering. Op deze manier wordt er gelijkwaardigheid gecreëerd om samen – school en ouders – tot een verantwoorde keus te komen. Dat past prima bij onze benadering Ouderbetrokkenheid 3.0. Laat me dat kort toelichten.

  Lees meer over "3 voorwaarden om te voorkomen dat ouders leraren onder druk zetten voor een VWO-advies"

 6. 4 dingen die ze op Rotterdam Zuid goed hebben gedaan om allochtone ouders te betrekken bij het onderwijs

  5 december 2014 07:00 - door Peter de Vries - 0 reacties

  Allochtone ouders komen moeilijk op school. Op Rotterdam Zuid zien we in veel gevallen het tegenovergestelde. Ouders zijn wel degelijk betrokken bij hun kind en het onderwijs. Waarom lukt het daar dan wel?

  Foto: Wilco S. Creative Commons license.

  Mariëtte Lusse (lector aan de Hogeschool Rotterdam) toonde in haar promotieonderzoek vorig jaar onder andere aan dat 97% van het aantal ouders in de onderbouw in Rotterdam op kwam dagen voor een rapportgesprek of kennismakingsgesprek. Ze zal over haar bevindingen binnenkort meer gedetailleerd bloggen hier op de site, maar wat mij betreft hebben ze ‘op Rotterdam Zuid’ zoals dat zo mooi heet, vier dingen heel goed gedaan.

  Lees meer over "4 dingen die ze op Rotterdam Zuid goed hebben gedaan om allochtone ouders te betrekken bij het onderwijs"

 7. Leraren zijn terecht bang voor ouders. Of toch niet?

  29 oktober 2014 06:20 - door Peter de Vries - 1 reactie

  Het is weer volop in het nieuws: leraren die vrezen voor de bemoeienis van en bejegening door ouders.

  Zo vermeldde het NRC op 18 oktober dat sommige ouders neerkijken op het onderwijzend personeel en willen sommige geïnterviewden niet met hun naam in de krant en zelfs plaatsnaam van de school mag niet genoemd worden, uit angst voor boze ouders.

  "Ouders nemen het onderwijs van binnenuit over", meldt het NRC. Dit geldt natuurlijk niet voor alle ouders. Maar een bepaalde groep legt een grote claim op de leerkrachten.

  En in de uitzending van Sander de Heer van 28 oktober op Radio 2 klagen scholen over ouders die ervoor zorgen dat jonge leraren afhaken. Luister maar mee:

  Ik herken het. Ook omdat ik wel eens de vraag krijg of we kunnen helpen bij het oefenen van gesprekken met lastige ouders. Anderzijds verzuchtte onlangs een ouder: “Kan ik dan ook oefenen in het voeren van gesprekken met lastige docenten?”

  Hoe kan het dat volwassenen elkaar niet (meer) begrijpen terwijl ze hetzelfde belang voor ogen hebben: de beste ontwikkeling aan kinderen en jongeren geven?

  Ik trek de stoute schoenen maar aan. Drie tips. Voor beide partijen.

  Lees meer over "Leraren zijn terecht bang voor ouders. Of toch niet?"

 8. Vaders doen geen moederdingen

  14 juli 2014 09:03 - door Peter de Vries - 4 reacties

  Vaders spelen een wezenlijke rol in de schoolontwikkeling van hun kind. Diverse onderzoeken tonen dat aan. Toch zijn veel scholen sceptisch als het gaat om de kansen die zij zien om vaders meer te betrekken bij hun school. "Vaderbetrokkenheid, dat lukt nooit!" hoor ik vaak als ik dit onderwerp op scholen aansnijd. Ik denk dat scholen zichzelf hierin onderschatten. Vaders zijn net zo betrokken bij hun kinderen en school als moeders. Veel vaders doen alleen geen 'moederdingen'. We moeten ze dus op een andere manier aanspreken. 

  Lees meer over "Vaders doen geen moederdingen"

 9. Kunnen we voorkomen dat helft jonge docenten wil stoppen vanwege 'mondige, respectloze ouders'?

  7 april 2014 11:06 - door Peter de Vries - 5 reacties

  Afgelopen vrijdag (4 april) meldde CNV Onderwijs dat de helft van de jonge leraren wil stoppen met hun baan. Wat mij opviel was een klein zinnetje in het bericht over dit nieuws op de website van CNV Onderwijs, namelijk dat een reden is dat deze jonge docenten klagen over 'mondige, respectloze ouders'.

  Zo’n zinnetje raakt me vanuit mijn passie voor betere ouderbetrokkenheid op scholen. Ik hoop van harte dat het niet te laat is voor deze groep jonge docenten. Want de kinderen en het onderwijs heeft hen en hun nieuwe blik op onderwijs hard nodig.

  En wat die ‘mondige, respectloze ouders’ betreft heb ik drie gedachten die hopelijk kunnen helpen voorkomen dat deze jonge groep docenten het onderwijs verlaat.

  Lees meer over "Kunnen we voorkomen dat helft jonge docenten wil stoppen vanwege 'mondige, respectloze ouders'?"

 10. Drie tips om met grensoverschrijdend gedrag van ouders om te gaan

  13 maart 2014 10:04 - door Peter de Vries, Henk Galenkamp - 0 reacties

  Dat goed samenwerken met ouders belangrijk is weten we. Maar wat als ouders soms grenzen over gaan? Niet op komen dagen, de deskundigheid van de leraar niet accepteren of dwingen dat hun kind op een bepaalde plaats moet zitten?

   

  Lees meer over "Drie tips om met grensoverschrijdend gedrag van ouders om te gaan"