Sluiten

Zoeken in de website

Berichten geschreven door Rob Freeke (Penta Nova)

  1. Herregistratie schoolleiders: een kans voor beter onderwijs

    De maatschappij verandert in hoog tempo, net als de inzichten over onderwijs en over de ontwikkeling van kinderen. Thema’s als breindidactiek, 21st century skills, digitalisering en doordachte interventies zijn nauwelijks meer weg te denken uit het onderwijslandschap. Leerkrachten zijn zich terdege bewust van alle veranderingen om hen heen en spelen daar slim op in. De afgelopen 20 jaar is de kennisontwikkeling en deskundigheid van leerkrachten enorm toegenomen. Door gerichte scholing ontwikkelen zij zichzelf en velen specialiseren zich bijvoorbeeld tot gedragsspecialist, master leren en innoveren, taalcoördinator, rekencoördinator of ib’er. Wat betekent dit voor u als schoolleider?