Sluiten

Zoeken in de website

De zes rollen van de leraar

Handvatten voor effectief lesgeven

Iedere leraar wil effectief zijn en leerlingen tot leren brengen. Een plezierige les waarin er goed contact is met de leerlingen en er een leerklimaat ontstaat waarin de leerlingen tot hun recht komen en de leraar in zijn kracht staat. Hiervoor trekt een leraar veel uit de kast en bezit hij over een enorm palet aan vaardigheden om uit te kiezen. Om leraren te ondersteunen bij het inzetten en uitbreiden van hun vaardigheden, hebben we een aantal concrete handvatten ontwikkeld: ‘de zes rollen van de leraar’. De rollen bieden een prettig houvast én gemeenschappelijke taal om met elkaar in het team en de school het gesprek te voeren over onderwijs.

Ontwikkelen in de zes rollen

Het model doet recht aan de dynamiek van het lesgeven en beschrijft leraargedrag vanuit drie perspectieven: leraargestuurd - gedeelde sturing - leerlinggestuurd. De zes rollen van de leraar worden aan de hand van kerntaken en passende gedragsindicatoren beschreven, zodat de leraar afhankelijk van het perspectief een richting krijgt aangeboden hoe hij vanuit een bepaalde rol effectief les kan geven. Meer over het model

Wat kunt u met het model?

Scholen zetten het op verschillende manieren in; als kijkkader voor de schoolleiding om de kwaliteit van de lessen te verhogen, bij collegiale intervisie, of bijvoorbeeld als instrument voor zowel beginnende als ervaren docenten om leerdoelen te bepalen en de eigen professionele groei vorm te geven. Het biedt:

  • Gemeenschappelijke taal ten aanzien van diverse leraargedragingen, passend bij verschillende vormen van sturing;
  • Zicht op effectief leraargedrag, passend bij de gewenste vorm van sturing;
  • De mogelijkheid om de lespraktijk te evalueren en bij te sturen;

Scholen die met de zes rollen van de leraar willen gaan werken doorlopen meestal een proces van 7 stappen. We hebben de stappen op deze pagina voor u op een rij gezet.

Van vijf naar zes rollen

Talloze leraren, teamleiders, schooldirecties en pabo-studenten passen de handvatten en suggesties uit het boek 'De vijf rollen van de leraar' al langer toe. Omdat het vak van leraar zich verder ontwikkelt, is daar een zesde rol aan toegevoegd: de rol van leercoach. Op deze pagina staan de zes rollen uitgebreid beschreven. 

                icoon presentatie zes rollen.jpg  

Een presentatie in
60-minuten  

Wilt u meer weten over de zes rollen, wat het uw school kan opleveren, en hoe u er succesvol mee kunt werken? Wij maken er graag tijd voor vrij.     

Maak een afspraak

                                 

"Ik sta er echt achter, want naar mijn idee raken de verschillende rollen echt de lespraktijk."

- Marius Verweij, teamleider De Meerwaarde Barneveld

Populaire blogs

De zesde rol van de leraar; de leercoach 

‘De vijf rollen van de leraar' zijn bij velen bekend. Omdat het vak van leraar zich ontwikkelt, hebben we er nog eens kritisch naar gekeken. Kloppen die vijf rollen nog wel? Tijdens veel veldwerk kwam de term ‘coachen’ steeds vaker bovendrijven. Impliciet doen leraren dat natuurlijk al, maar omdat die rol steeds belangrijker wordt, hebben wij de rol van de leraar als leercoach nu als zesde rol toegevoegd en heel expliciet gemaakt.

Lees het blog

Eigenaarschap bij leerlingen? 

Zelfregulatie en eigenaarschap: soms lijkt het wel alsof we het over niets anders meer hebben in het onderwijs. Maar dat eigenaarschap, dat gaat niet vanzelf. In jouw rol als leercoach kun je jouw leerlingen wel helpen door ze dit stap voor stap te leren. 

Lees het blog

Alle blogs