Spring naar mobiele navigatie

Essays over leiderschap

Reflectie op leiderschap (een serie essays)

  

Waarom een reflectie op leiderschap in het onderwijs? 
Is er inmiddels niet voldoende geschreven, onderzocht en nagedacht over leiderschap? Wat menen we hieraan nog toe te kunnen voegen met een reeks essays? 

We willen met deze reeks essays de lezer prikkelen om op een andere dan de gebruikelijke manier naar leiderschap te kijken. We doen dit vanuit onze overtuiging dat de essenties van leiderschap alleen te begrijpen zijn als het concept van leiderschap in zijn geheel en in samenhang met zijn context wordt begrepen. Het gaat erom een mentale voorstelling van leiderschap te maken vanuit verschillende invalshoeken, we noemen dit perspectieven, in relatie met de plaats waar het leiderschap zich voordoet. Dit is volgens ons de enige manier waarop het fenomeen leiderschap beter kan worden begrepen. 

Persoonlijk leiderschap: leidinggeven aan jezelf en anderen (essay 5)
In dit essay reflecteren we op persoonlijk leiderschap. We nemen hierbij de zeven gewoontes van Stephen Covey als uitgangspunt. Dat lijkt misschien in tegenspraak met de uitspraak die we deden in vorige essays. We gaven daarin aan dat het model van Covey een normatief model is waarin van een ‘one best way’ wordt uitgegaan. Het is een manier die ongeacht de context volgens de auteur altijd het beste werkt. Het model van Covey vertegenwoordigt daarmee de opvatting dat leiderschap elementen omvat die de cultuur en de context overstijgen. In een eerder essay gaven we aan dat wij de visie van Ladkin onderschrijven dat leiderschap steeds een andere vorm aanneemt afhankelijk van het leiderschapsmoment waarin het zich voordoet. Ook Covey beschrijft leiderschap als een fenomeen waarbij hij telkens aangeeft dat leiderschap niet per se betrekking heeft op een positie. Leiderschap is volgens Covey een keuze. Wij denken dat dit in lijn is met hetgeen Ladkin formuleert als ze zegt dat leiderschap daar is waar een beweging plaatsvindt en dat er sprake is van leiderschapsmomenten. Download dit 5e essay

Lees ook de andere essays van Cor Verbeek en Linda Odenthal over leiderschap 
 

Essay 0: Verwarring als uitdaging (10 p.) - 2020

Essay 1: Een andere kijk op leiderschap in het onderwijs (10 p.) - 2021

Essay 2: Beweging en stilstand, er zijn of er niet zijn (9 p.) - oktober 2014

Essay 3: Een gelukkig nieuw jaar (9 p.) - december 2015

Essay 4: Verwarring als uitdaging (10 p.) - mei 2020

Essay 5: Persoonlijk leiderschap en Covey! (10 p.) - mei 2022

Essay 6: Ethisch leiderschap (8 p.) - april 2023

Essay 7: Macht; sapere aude! (9 p.) - april 2023

Essay 8: Spreken als plicht (11 p.) - maart 2024

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website