Spring naar mobiele navigatie

Formatief toetsen

Formatief toetsen

Welke lesstof behandel je wel en niet? Wat bespreek je uitgebreid en wanneer volstaat een korte herhaling? Leerdoelen geven richting aan je lessen. Maar waar staan je leerlingen? Pas als je weet wat ze al wel beheersen en wat nog niet, kun je je lessen beter afstemmen op de behoeftes. Lessen worden effectiever en leerlingen en voelen zich meer uitgedaagd.
Neem contact op
Thema formatief toetsen.jpg

Bekijk de introductie op dit thema met CPS trainer en adviseur Roel Vos.


   

Doel, toets en gevolg

Formatief toetsen is meer dan alleen toetsen afnemen. Het is een manier van lesgeven. Dit proces wordt soms ook formatief evalueren of formatief handelen genoemd. Eerst stel je vast wat het doel is van de les. Daarna maak je zichtbaar wat al geleerd is met een toets. Tot slot bepaal je het gevolg: wat is er nog te leren? Deze stappen blijf je herhalen en kun je doen als docent, maar ook als leerling. Door het lesprogramma op deze manier te koppelen aan het doel en aan wat al geleerd is, wordt duidelijk waar de leerlingen naartoe werken.

Feedback

Met specifieke vormen van feedback wordt informatie gegeven over het leerproces van de leerling:

  1. Doel – waar werkt de leerling naar toe? (feed up)
  2. Toets – waar staat de leerling nu? (feed back)
  3. Gevolg – wat heeft de leerling nog te doen? (feed forward) 

Afbeelding model formatief toetsen.png

Verschillende soorten toetsen

Met formatief toetsen maak je niet alleen zichtbaar wat leerlingen geleerd hebben, maar vooral wat zij nog moeten leren. Je toetst dus om te leren. Dit kan met een oefentoets, maar bijvoorbeeld ook met een klassikaal vraaggesprek, een opdracht of een digitale quiz. Het gevolg van zo’n toets bepaalt of je formatief bezig bent.

Differentiëren, activeren en motiveren 

Lessen kun je effectiever organiseren als je weet wat het doel is, waar iedereen staat en wat er nog moet gebeuren. Formatief toetsen maakt differentiëren dus makkelijker. Ook activeert en motiveert het leerlingen: ze denken vaak zelf mee over de doelen, waar ze staan en waar ze naartoe willen werken.

Meer weten? 

Wil je weten hoe je formatief toetsen kunt toepassen in jouw lessen? In onze training leer je de technieken en vaardigheden. De training kan bij CPS in Amersfoort of bij jou op school. Ook is onlangs het boek Formatief toetsen in de les verschenen. Daarin staan concrete toepassingen om formatief aan de slag te gaan.

Formatief toetsen en het Nationaal Programma Onderwijs

Welke acties zijn effectief?

Formatief toetsen

Bekijk de complete CPS menukaart

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Blogs

Leren in iedere les met formatief toetsen

Recent onderzoek wijst uit dat deze docenten ook onder soms moeilijke omstandigheden goede leerprestaties realiseren¹. Zij zijn sterk gericht op het leerproces. Een les niet geleerd, is een verloren les. Formatief toetsen speelt daarin een belangrijke rol.

Verder lezen

Niet de toets, maar het gevolg bepaalt of je formatief bezig bent

Hoe pas je formatief toetsen toe in een les? Deze vraag bespreek ik vaak met docenten die zoeken naar een manier om het leren van hun leerlingen beter zichtbaar te maken. Zij proberen daarmee hun lessen effectiever te kunnen organiseren, beter te kunnen differentiëren of hun leerlingen meer te activeren en motiveren. CPS heeft een model ontwikkeld dat het toepassen van formatief toetsen in de les kan ondersteunen.

Verder lezen

Formatief toetsen in het mbo

Er wordt te veel bij ons in de opleiding getoetst’. Dat krijg ik vaak als antwoord op de vraag wat de urgentie is van een training formatief toetsen. De overvolle toets- en examenprogramma’s leiden tot hoge werkdruk van de leraren in het mbo. En dat is niet alleen door alle correctietijd. Het voldoen aan alle kwaliteitseisen voor toetsing en examinering levert ook de nodige werkstress op. Bovendien slokken al die toetsen veel van de onderwijstijd op. 

Verder lezen

CPS boek

Formatief toetsen in de les. CPS boek over formatief toetsen.Wil jij weten hoe je formatief toetsen kunt toepassen in jouw lessen? In Formatief toetsen in de les introduceren de auteurs een model van formatief toetsen, om dit cyclische proces zichtbaar te maken en om te kunnen gebruiken bij het ontwerpen van jouw lessen.

Meer info en bestellen

      

     

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website