Spring naar mobiele navigatie

Intake deelnemers Examentraining

Beste deelnemer,
Binnenkort volgt u de examentraining Nederlands havo/vwo van de CPS Academie. Om de inhoud van de training goed af te kunnen stemmen op uw leerwensen vragen wij u om dit korte intakeformulier in te vullen. Het kan zijn dat we naar aanleiding van uw antwoorden contact met u opnemen om nog een beter beeld te krijgen van uw leervragen en voorkennis.
Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, namens alle trainers,

Rene Paes,
CPS Academie
Kies uw trainingsdatum
1. Wat wilt u geleerd hebben aan het eind van de dag?
2. Welke aspecten vindt u belangrijk?
Andere aspecten die hierboven nog niet zijn genoemd.
3. Hoe beoordeelt u uw kennis van het nieuwe examen? Geef uw kennis een cijfer van 1 -10.
12345678910

Zoek in de website