Spring naar mobiele navigatie

De Leercoach (mbo)

De Leercoach

in het middelbaar beroepsonderwijs

De toekomst verandert snel en het is onbekend wat deze precies van je studenten zal vragen. De ambities van scholen rondom flexibilisering en een leven lang ontwikkelen zijn mede door het lesgeven op afstand aangescherpt. Een proactieve houding, het eigen leren zelf reguleren en aanpassingsvermogen ontwikkelen zijn daarom belangrijker dan ooit. De leercoach is de aangewezen persoon om student hierin te begeleiden. De leercoach ondersteunt studenten steeds meer eigenaar te worden van hun leerproces. Leert ze zelf doelen te stellen en deze zelfregulerend te realiseren.
Neem contact op

Zelfregulerend leren

Veel onderwijsteams zijn bezig met de flexibilisering van het onderwijs om maatwerk te bieden aan studenten. Flexibilisering vraagt dat studenten steeds meer autonoom het eigen leren zelf aansturen of wel zelfregulerend leren. De leeromgeving biedt structuur en ondersteunt de autonomie en zelfregulatie van de student, met duidelijke betekenisvolle opdrachten en formatief leren. De docent in de rol van leercoach geeft de student daarbij passende begeleiding en feedback op maat.

Zelfregulerende leerstrategieën  

Hoe leert de student zelfregulerend leren? Door de inzet van zelfregulerende leerstrategieën leren studenten zelf hun leertaak, leerproces te plannen, monitoren en evalueren, te reguleren. Deze leerstrategieën “worden onderverdeeld in drie vormen van zelfregulatie die het denken, willen en handelen van de student versterken;

  • gericht op cognitie en metacognitie (het ‘leren leren’), de metacognitieve zelfregulatie;
  • gericht op motivatie, de bereidheid om de (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten , de motivationele of affectieve zelfregulatie
  • gericht op gedrag en handelen, zelfregulatie in de context.

Het vóóraf aanleren en expliciet instrueren van zelfregulerende leerstrategieën bij studenten is hierbij voorwaardelijk.

Steun en feedback door leercoaching

Je leren zelf reguleren gaat echter niet vanzelf. Bij het ontwikkelen van de vaardigheid zelfregulatie is de leraar als leercoach voor ondersteuning van de student van cruciaal belang.  Leercoaching levert een bijdrage aan het bereiken van leerdoelen, het leren leren, de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfregulerend vermogen van de student.

Leercoaching is een planmatige methodiek. Vijf (ABCDE) praktijkprincipes zijn het fundament voor het denken en handelen van de leercoach waarin de leercoach afgestemd (A) op de student, de student betrekt bij zijn leerproces (B) en cyclisch (C) op doelgerichte wijze (D) het leren van de student bevordert en eigenaar maakt van zijn leerproces. Naast kennis van (vak-)didactiek en pedagogiek heeft een docent ook kennis nodig van leren en coachen.

De onderwijsadviseurs van CPS leren je in je rol van leercoach graag deze methodiek aan. 

Kijk ook bij de volgende thema's

Leercoach en het Nationaal Programma Onderwijs

Welke acties zijn effectief?

leercoach

Bekijk de complete CPS menukaart.

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Blogs

over de Leercoach

Het geheim van vakdidactisch coachen: leer leerlingen succesvol leren

Leraren vragen ons vaak: ‘Hoe kan ik mijn leerlingen/studenten motiveren?’ Of: ‘Hoe stimuleer ik bij hen een proactieve leerhouding?’ In dit blog lichten we toe hoe je door vakdidactisch te coachen jongeren bij de les houdt én hen beter laat leren.

Verder lezen

Pedagogisch coachen: Hoe leer ik leerlingen vanuit zelfeffectiviteit leren?

In dit blog gaan we dieper in op de leerling die denkt dat hij/zij de (leer)activiteit niet aankan. ‘Ík durf dit niet, want ik kan het toch niet. Dus doe ik maar niks en stel het uit’. Hoe kan je deze leerlingen zo coachen dat ze deze leertaak wel op zich nemen?  

Verder lezen

Eigenaarschap bij leerlingen? Het ABC van een effectieve leercoach

Zelfregulatie en eigenaarschap: soms lijkt het wel alsof we het over niets anders meer hebben in het onderwijs. En zo gek is dat ook niet, want leren is natuurlijk méér dan kennis tot je nemen. Om goed voorbereid te zijn op hun toekomst is het essentieel dat leerlingen zélf grip hebben op de manier waarop zij leren. Ofwel, dat ze de eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.  

Verder lezen

Het CPS boek

over de leercoach

DeZesdeRol_cover2020.jpgMeer informatie en bestellen

   

    

  

   

  

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Ariena of Conny.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website