Sluiten

Zoeken in de website

Lesgeven

Hoe versterkt u het vakmanschap van leraren?

Geen goed onderwijs zonder goede leraren. Onderzoek laat zelfs zien dat dat de kwaliteit van de leraar bepalender is dan bijvoorbeeld beschikbare financiële middelen en kleinere klassen (Bakx, 2010). 

Een effectieve leraar zorgt dat leerlingen met plezier aan het werk zijn en veel leren. Niet alleen qua lesstof, maar ook als het gaat om zaken als samenwerken, creatief zoeken naar oplossingen en reflectie op het eigen gedrag. Of je nu net start of juist heel ervaren bent, als leraar kom je geregeld voor een nieuwe uitdaging te staan. Hoe ondersteunt u hen in het bijhouden en verder ontwikkelen van hun vakmanschap? Voor welk professionaliseringsvraagstuk staat u?

Dat is nu precies een onderwerp waar onze adviseurs warm voor lopen. Of het nu gaat over het verder ontwikkelen van pedagogisch-didactische vaardigheden, teamontwikkeling of het meedenken in de gewenste ontwikkelingen van uw school. We maken graag samen met u uw ambities waar.

Scholen vragen ons vaak voor:

Differentiëren in de les
> Formatief toetsen
> De zes rollen van de leraar: handvatten voor effectief lesgeven
> Yollen - Feedback op jouw les
Werken met activerende didactiek
Werken met digitale didactiek
Lesson Study (teamleren) opzetten in uw school
Persoonlijke leiderschap met de 7 gewoonten van Covey
> Leerlingen motiveren
RTTI
> Toetsbeleid

Wij hebben al veel teams begeleid naar betere resultaten. Zo hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over wat wel, en wat niet werkt. Dat zetten we ook graag in om uw ambities waar te maken en in korte tijd veel waarde toe te voegen.