Zoeken in de website

Lesgeven

Hoe versterkt u het vakmanschap van leraren?

Geen goed onderwijs zonder goede leraren. Onderzoek laat zelfs zien dat dat de kwaliteit van de leraar bepalender is dan bijvoorbeeld beschikbare financiële middelen en kleinere klassen (Bakx, 2010). 

Een effectieve leraar zorgt dat leerlingen met plezier aan het werk zijn en veel leren. Niet alleen qua lesstof, maar ook als het gaat om zaken als samenwerken, creatief zoeken naar oplossingen en reflectie op het eigen gedrag. Een effectieve leerkracht heeft oog voor het individuele kind en differentieert waar mogelijk. 

Hoe stuurt u als teamleider of schoolleider op het bijhouden en verder ontwikkelen van hun vakmanschap?

Waarvoor kunt bij ons terecht?

Dat is nu precies een vraag waar onze adviseurs warm voor lopen. Wij helpen u graag problemen op te lossen, ambities waar te maken en daarin de juiste keuzes te maken. Wij geven advies, professionaliseren uw team, of begeleiden uw school tijdens uw ontwikkeltraject. Scholen vragen ons vaak voor:

Differentiëren in de les
De zes rollen van de leraar: handvatten om effectiever te zijn
De LesobservatieApp (4 maanden gratis)
Werken met activerende didactiek
Werken met digitale didactiek
Lesson Study (teamleren) opzetten in uw school
Persoonlijke leiderschap met de 7 gewoonten van Covey
RTTI

Wij hebben al veel teams begeleid naar betere resultaten. Zo hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over wat wel, en wat niet werkt. Dat zetten we ook graag in om uw ambities waar te maken en in korte tijd veel waarde toe te voegen. 

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies