Lesgeven en leren mbo

Lesgeven en leren in het mbo

Je wilt je studenten zo veel mogelijk laten leren en op een zo hoog mogelijk niveau laten slagen. Hoe stimuleer je ze daartoe? Hoe betrek je ze bij de lessen en activeer je ze? Wat kies je uit de enorme hoeveelheid lesstof, leermethodes en werkvormen? Activerende en digitale didactiek, differentiëren, formatief handelen, enzovoort. Effectief onderwijs betekent uitgaan van de leerdoelen en van de behoeftes en mogelijkheden van studenten. Steeds meer lijkt ook een coachende rol weggelegd voor de docent en mentor.
blog formatief toetsen mbo- jk2019.jpg

Doorlopende leerlijnen en persoonlijke leerroutes in het mbo

Bekijk de de introductie van CPS trainer en adviseur Geke van Dijk over doorlopende leerlijnen en persoonlijke leerroutes in het mbo.

Thema's Beroepsonderwijs

Zoek in de website