Spring naar mobiele navigatie

CBS De Meidoorn

CBS De Meidoorn Wezep

Case:
Van ouderparticipatie naar Ouderbetrokkenheid 3.0

Interview met:
Anneke Fikse-Dannenberg, directeur CBS De Meiboom

In dit verhaal praten we met Anneke Fikse-Dannenberg, directeur van christelijke basisschool De Meidoorn in Wezep. Deze school telt 240 leerlingen en heeft sinds 2014 het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0.

Wat was de aanleiding?

Anneke: "Enerzijds voldeden we al aan veel criteria die gelden voor een Ouderbetrokkenheid 3.0 school, anderzijds viel er nog voldoende te verbeteren. Op onze school waren ouders al erg betrokken, maar vooral op hulpniveau: ze verrichten allerlei hand- en spandiensten. Ze nemen bijvoorbeeld deel in diverse taakcommissies waarbij ze samen met enkele leerkrachten activiteiten organiseren, ze zijn gastvrouw bij ouderavonden, helpen met onderhoud en een groep vrijwilligers heeft een peuterruimte gebouwd. Hoewel we hierdoor veel geld besparen, dat ten goede komt aan het onderwijs, vonden we het ook belangrijk dat ouders partners zouden worden bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Wat was de vraag aan CPS?

“Om ouders ook echt als samenwerkingspartners te zien en niet alleen als hulpouders, was het zaak om de relatie met hen te verdiepen en het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid duidelijk krijgen. We moesten de ouders meer gaan betrekken bij de ontwikkeling van hun kind in plaats van daar alleen maar mededelingen over doen.”

Is de betrokkenheid toegenomen?

"Ja, de ervaringen zijn positief. Het meest bijzondere is om te ontdekken dat gelijkwaardigheid in de relatie een positief effect heeft op de betrokkenheid en het contact heel laagdrempelig maakt. De lijntjes naar ouders zijn nu heel kort en je kan elkaar nu makkelijk ergens op aanspreken. Daardoor krijgt het gesprek over de ontwikkeling van de leerling meer inhoud. Dat gesprek gaat niet alleen over de leerling, maar wordt ook met de leerling gevoerd. Dat maakt de leerlingen zelf ook meer betrokken.”

Welke acties waren het effectiefst?

"De regiegroep ouderbetrokkenheid denkt mee over tal van onderwerpen. Omdat ouders daar deel van uitmaken, is er een breder draagvlak bij de andere ouders en krijgt het team meer input. Dit is duidelijk anders dan bijvoorbeeld het contact dat we met ouders hebben in de ouderraad. 

Naast de regiegroep hebben we bovendien startgesprekken ingevoerd. Dit zijn individuele gesprekken met ouders die we aan de start van het schooljaar voeren. Deze gesprekken hebben een positief effect op het wederzijds begrip en elkaars ‘bereikbaarheid’.

En er is een leerlingenraad gekomen. Die is meer met schoolse activiteiten bezig, zoals een actie om geld in te zamelen voor pleinspeelgoed. Of met klachten, bijvoorbeeld dat de schoolbel veel te hard staat. Het is geweldig om te zien hoe leerlingen daarmee betrokken worden bij de schoolorganisatie en zo invulling kunnen geven aan hun rol als ‘burger’.”

"We moesten de ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind in plaats van daar alleen maar mededelingen over doen."

- Anneke Fikse-Dannenberg

Welke ambitie hebben jullie nog?

“De opkomst op algemene ouderavonden zouden we graag nog hoger zien; dit blijft een lastig punt. En verder willen we meer gebruikmaken van oudergroepen als ‘denktank’ bij vernieuwingen op onderwijskundig vlak.”

Meer informatie over dit thema kunt u vinden op: 
>> www.cps.nl/ouderbetrokkenheid


Geïnspireerd?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze case? Of wilt u eens met een adviseur doorpraten over een situatie op uw school? Dat doen we graag. Neem dan contact op.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website