Spring naar mobiele navigatie

Toetsbeleid

Toetsbeleid en examinering

Scholen zien steeds meer het belang van goede toetsing. Niet alleen door de eisen van overheid en onderwijsinspectie. Je wilt als school goed kunnen beoordelen naar welk niveau leerlingen kunnen doorstromen. De overgang van onderbouw naar bovenbouw wil je soepel laten verlopen. En je moet er niet aan denken dat je er pas bij het centraal examen achter komt dat leerlingen niet het gewenste niveau hebben.
Neem contact op
toetsbeleid sander.png

Bijsturen door goed toetsen 

Goed toetsen zorgt ervoor dat je weet waar je leerlingen staan. Dat je kunt bijsturen en dat je je leerlingen laat slagen op het hoogst haalbare niveau.   

Onderwijsvisie in toetsen 

Goede toetsing past bij de onderwijskundige visie van een school. Wat vindt een school belangrijk? Wat zijn de doelen? En komt dat ook terug in de toetsen? Bij scholen die bijvoorbeeld veel met projecten en praktijkonderwijs werken, passen portfolio’s en groepsopdrachten beter dan theoretische multiplechoicetoetsen  
   

Toetsen zonder beleid 

Niet zelden is toetsing nu nog afhankelijk van individuele docenten. De criteria waaraan de toetsen moeten voldoen zijn vaak onduidelijk. En hoe zit het met de schoolexamens? Omvatten die een bonte verzameling van kleine schriftelijke en mondelinge toetsen, voortgangstoetsen en praktijkopdrachten of zijn die beperkt tot toetsen met het afsluitende karakter van een schoolexamen?
  

Hulp bij goed toetsen 

Goed toetsen vereist kennis en tijd en beide zijn niet altijd beschikbaar. Hoe voldoe je aan de kwaliteitscriteria voor toetsing en examinering?  Hoe sluit je aan bij de visie van de school? Op welke manier zorg je dat je onderwijsteams weten hoe ze moeten toetsen en dat ook in de praktijk kunnen toepassen? CPS kan hierbij helpen. Met trainingen en maatwerktrajecten.

Quickscan PTA

Met de quickscan PTA en een gesprek met een van onze adviseurs krijgt u binnen een dag inzicht in wat beter moet bij het vaststellen van PTA's en wat beter kan in de organisatie van het toetsbeleid. Na afloop van het gesprek heeft u concrete adviezen voor verbetering van de PTA’s en wat op langere termijn passende maatregelen zijn voor de kwaliteitsborging van de schoolexamens. 

Meer over de Quickscan PTA

Kijk ook bij:

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Heb je vragen of wil je advies?

Neem contact op met Joke of Sander

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website