Spring naar mobiele navigatie

Toetsbeleid en examinering

Toetsbeleid en examinering

Scholen zien steeds meer het belang van goede toetsing. Niet alleen door de eisen van overheid en onderwijsinspectie. Je wilt als school goed kunnen beoordelen naar welk niveau leerlingen kunnen doorstromen. De overgang van onderbouw naar bovenbouw wil je soepel laten verlopen. En je moet er niet aan denken dat je er pas bij het centraal examen achter komt dat leerlingen niet het gewenste niveau hebben.
Neem contact op
toetsbeleid sander.png

Bijsturen door goed toetsen 

Goed toetsen zorgt ervoor dat je weet waar je leerlingen staan. Dat je kunt bijsturen en dat je je leerlingen laat slagen op het hoogst haalbare niveau.   

Onderwijsvisie in toetsen 

Goede toetsing past bij de onderwijskundige visie van een school. Wat vindt een school belangrijk? Wat zijn de doelen? En komt dat ook terug in de toetsen? Bij scholen die bijvoorbeeld veel met projecten en praktijkonderwijs werken, passen portfolio’s en groepsopdrachten beter dan theoretische multiplechoicetoetsen  
   

Toetsen zonder beleid 

Niet zelden is toetsing nu nog afhankelijk van individuele docenten. De criteria waaraan de toetsen moeten voldoen zijn vaak onduidelijk. En hoe zit het met de schoolexamens? Omvatten die een bonte verzameling van examens, voortgangstoetsen en huiswerkopdrachten of is dat al beperkt tot een paar toetsen zoals de VO-raad wil?  
  

Hulp bij goed toetsen 

Goed toetsen vereist kennis en tijd en beide zijn niet altijd beschikbaar. Hoe voldoe je met je toetsing aan de criteria van de VO-raad en hoe sluit je aan bij de schoolvisie? Op welke manier zorg je dat je onderwijsteams weten hoe ze moeten toetsen en dat ook in de praktijk kunnen toepassen? CPS kan hierbij helpen. Met trainingen en maatwerktrajecten.  

Kijk ook bij:

Trainingen

Heb je vragen of wil je advies?

Neem contact op met Joke of Sander

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 secretariaat@cps.nl

Zoek in de website