Spring naar mobiele navigatie

Toetsing en Examinering

Toetsing en examinering

Scholen zien steeds meer het belang van goede toetsing. Niet alleen door de eisen van overheid en onderwijsinspectie. Je wilt als school goed kunnen beoordelen naar welk niveau leerlingen kunnen doorstromen. De overgang van onderbouw naar bovenbouw wil je soepel laten verlopen. En je moet er niet aan denken dat je er pas bij het centraal examen achter komt dat leerlingen niet het gewenste niveau hebben.
Neem contact op
toetsbeleid sander.png

Bijsturen door goed toetsen 

Goed toetsen zorgt ervoor dat je weet waar je leerlingen staan. Dat je kunt bijsturen en dat je je leerlingen laat slagen op het hoogst haalbare niveau.

Onderwijsvisie in toetsen

Goede toetsing past bij de onderwijskundige visie van een school. Wat vindt een school belangrijk? Wat zijn de doelen? En komt dat ook terug in de toetsen? Bij scholen die bijvoorbeeld veel met projecten en praktijkonderwijs werken, passen portfolio’s en groepsopdrachten beter dan theorietoetsen met meerkeuzevragen.

Toetsen met beleid

Wat vind jij een goede toets? En hoe denken je collega’s daarover? De kwaliteit van toetsen en examens staat of valt bij een gedeelde visie op toetsen. Het ‘waarom’ van toetsen legt de basis voor afspraken over bijvoorbeeld soorten en aantallen toetsen, kwaliteitscriteria en de manieren waarop je toetst. 
En hoe zit het met de schoolexamens? Omvatten die een bonte verzameling van kleine schriftelijke en mondelinge toetsen? Of zijn die beperkt tot toetsen met het afsluitende karakter van een schoolexamen?

Hulp bij goed toetsen

Goed toetsen vereist kennis en tijd en beide zijn niet altijd beschikbaar. Hoe voldoe je aan de kwaliteitscriteria voor toetsing en examinering?  Hoe sluit je aan bij de visie van de school? Op welke manier zorg je dat je onderwijsteams weten hoe ze moeten toetsen en dat ook in de praktijk kunnen toepassen? CPS kan hierbij helpen. Met trainingen en maatwerktrajecten.

Kijk ook bij:

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Verder lezen over toetsing en examinering

Blogs

Toetsbeleid in crisistijd

De coronacrisis houdt scholen nu al een jaar in de overlevingsstand. Hoe zorg je voor de uitvoering van beleid in de huidige uitzonderlijke situatie? Hoe maak je de omslag van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid. Hoe krijg je zicht op wat er nog te doen staat? 

Dit blog verder lezen

Hoe ver bent u met toetsbeleid?

Sinds een paar jaar is in het inspectiekader een kwaliteitsstandaard voor toetsing toegevoegd, en terecht. Los van het borgen van een kwalitatief goed PTA kan toetsbeleid ook de motor zijn om een goed gesprek over onderwijs op school naar een hoger plan te tillen. Zo wordt toetsbeleid niet een papieren ding, maar een krachtig instrument voor goed onderwijs. 

Dit blog verder lezen

Tijd voor toetsbeleid. Borging van toetskwaliteit en de kwaliteit van de schoolexamens binnen het schoolbeleid.

Vorig schooljaar is het eindexamenbesluit aangepast. Deze aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die het voortgezet onderwijs via negen actielijnen heeft ingezet. Steeds meer scholen zetten hun NPO-gelden ook in op deze actielijnen om de toetskwaliteit en de kwaliteit van de schoolexamens te verbeteren. Maar wat betekent dit voor jou als docent, sectievoorzitter, examensecretaris of schoolleider?

Dit blog verder lezen

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Geke, Roel of Sander

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website