Spring naar mobiele navigatie

Visievorming Jonge Kind

Visievorming Jonge Kind

Jouw organisatie wil jonge kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling. Maar hoe pak je dat aan? Hoe bepaal je je visie hierop, kom je tot duidelijke doelen en doorgaande lijnen? En op welke manier ga je vervolgens aan de slag?
Neem contact op
Comenius_43 400px.JPG

Planmatig werken

Als je de visie op het jonge kind bepaald hebt en de ontwikkellijnen goed kent, kun je van daaruit bepalen wat passende doelen zijn om aan te werken. Professionele jongekindbegeleiders kijken daarbij goed naar het kind om te zien waar het aan toe is en stemmen hun aanbod en aanpak daarop af. Zijn de doelen bereikt, dan komen nieuwe doelen in zicht en start de cyclus opnieuw. Dit noemen we planmatig, doelbewust en cyclisch werken. 

Voor- en vroegschoolse educatie

Scholen waar veel peuters met een mogelijke (taal)achterstand komen, kunnen veel winst behalen uit een goede aansluiting van de voorschool op de vroegschool. Door zorgvuldige afstemming van doelen en werkwijzen bereid je jonge kinderen zo goed mogelijk voor op het schoolse leren vanaf groep 3. 

CPS ondersteunt

CPS begeleidt scholen bij de vaststelling van hun visie en bij het uitrollen van het beleid dat hierbij hoort. We helpen je planmatig te werken en een lerende organisatie te worden rond het jonge kind. Ook kunnen we je begeleiden bij de afstemming van de voor- en vroegschoolse educatie. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

Trainingen

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Jeroen, Lilian of Miriam

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website