Spring naar mobiele navigatie

Visie op leiderschap

Visie op leiderschap

knopen verbinding.jpg

Iedereen kan een leider zijn

In onze visie is leiderschap niet voorbehouden aan formele leiders zoals schoolleiders en teamleiders. Iedereen verdient en creëert een context waarin je wordt uitgenodigd en uitgedaagd om leiderschap te laten zien. Of je schoolleider bent, teamleider, leraar of leerling: iedereen in de school moet leiderschap kunnen en willen tonen. Onze visie op leiderschap past in die zin bij de huidige tijdsgeest: een continu veranderende wereld met een toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid. Dat vraagt om gedeeld leiderschap. Op deze manier kun je gebruikmaken van alle kwaliteiten die in de school aanwezig zijn. 

Leiderschap geef je steeds opnieuw vorm

De vorm die leiderschap aanneemt, is afhankelijk van de situatie. Leiderschap ontstaat in relatie met anderen: het is een samenspel van leidinggevende en leidingnemende. Je kunt daarbij theoretische inzichten gebruiken, maar die zijn vrijwel nooit precies van toepassing op één bepaalde situatie. Je gebruikt de theorie daarom als kijkkader om naar de situatie te kijken en deze beter te begrijpen. De vraag die je jezelf als leidinggevende steeds stelt is: wat speelt hier en wat kan ik dan het beste doen? Leiderschap vraagt om goed kunnen communiceren en observeren. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben, maar je moet wel de juiste vragen kunnen stellen. 

Beweging en verbinding

Als er geen beweging is, is er waarschijnlijk geen leiderschap. Leiderschap brengt beweging op gang. Dat vraagt focus. Leiderschap is dus steeds vragen stellen: waar zijn we nu, waar willen we naartoe en vooral waarom willen we dat? Leiderschap wil ook zeggen verbinding maken: tussen visie en ambities en tussen mensen onderling. Daarvoor is reflectie nodig: op jezelf, op je eigen handelen, op jouw invloed op anderen. 

Onze werkwijze

De visie op leidinggeven zie je terug in onze werkwijze.

  • We stimuleren reflectie door theorie te gebruiken als kijkkader.
  • We geven geen antwoorden, maar zoeken ze samen met jou.
  • We verbinden theorie en praktijk met casuïstiek uit de eigen onderwijspraktijk.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website