Spring naar mobiele navigatie

Webinars

CPS Webinars

CPS organiseert regelmatig inspirerende webinars voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang. Altijd over actuele thema's die spelen in de branche. Zo werken we samen aan het beste onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving van morgen.
CPS Webinar foto.jpg

Webinar Visie op het jonge kind

Donderdag 16 mei 2024 | 15.30 – 16.30 uur | via MS Teams | gratis

Je wilt binnen jouw school een visie ontwikkelen op het jonge kind. Want je weet dat kleuters wezenlijk anders leren dan oudere kinderen. In dit webinar krijg je handvatten voor de manier waarop je activiteiten in de onderbouw vormgeeft.

Meer informatie & inschrijven

Webinar Formatief handelen in de les

Maandag 3 juni 2024 | 15.30 – 16.30 uur | via MS Teams | gratis

In dit webinar behandelen wij het waarom, wat en hoe van het formatief handelen in de lespraktijk. We gaan dieper in op wat formatief handelen is en bespreken de formatieve cyclus. We presenteren werkvormen en ideeën per fase van de cyclus en manieren om formatief handelen toe te passen in de les.

Meer informatie & inschrijven

Zoek in de website