Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren

De mate waarin je je eigen leren, gedachten en gedrag kunt reguleren is een voorspeller van studiesucces, mentaal welbevinden en veerkracht. Maar hoe kun je leerlingen leren om het leren zelf te reguleren? Zelfregulatie kun je bevorderen door bijvoorbeeld goede feedback te geven of uitdagende contexten aan te bieden. Dit draagt niet alleen bij aan een grotere kans op motivatie, maar ook aan het verbeteren van het leren en de ontwikkeling.
Neem contact op
Zelfregulerend leren.png

Wat is zelfregulerend leren?

Zelfregulatie is een actief en cyclisch proces. Een zelfregulerende leerling monitort, stuurt en reguleert zijn handelen om leerdoelen te bereiken, kennis te verwerven, expertise uit te breiden en zichzelf te verbeteren. Zelfregulatie gaat niet vanzelf. Je kunt het niet aan het toeval overlaten. Je dient het een lerende te leren. Leerlingen die hun eigen leren, emoties en gedrag kunnen reguleren, voelen dat zij invloed hebben op hun leerproces en leeromgeving. Leren is dan niet iets wat ze moeten, het is iets wat ze zelf willen.

Leerlingen coachen bij zelfregulerend leren

De leercoach ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen van zelfregulatie en zelfinzicht. Daarmee krijgen ze grip op hóe ze leren, wie ze zijn en welke keuzes ze maken. De leercoach begeleidt het ontdekken van ‘wat motiveert mij?’ en ‘welke aanpak werkt voor mij wanneer?’ Daarvoor denkt de leercoach mee vanuit het standpunt van de lerende en is betrokken bij de lerende. De docent in de rol van leercoach geeft een leerling passende begeleiding en feedback op maat. Zo ontwikkelt de leerling zich tot eigenaar van het eigen leerproces. Met zelfregulerende leerstrategieën leert de leerling zelf het leergedrag te reguleren.

Zelfregulerend leren in de les

In een klassikale context kun je gestructureerd oefenen met zelfregulerende vaardigheden. Daar kun je leerlingen activeren in het formatieve proces en ze met effectieve feedback steeds meer zelf laten reguleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stellen van leerdoelen, jezelf controleren en de omgeving herorganiseren om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Maar het gaat ook om de eigen manier van werken evalueren, het toeschrijven van resultaten aan de juiste oorzaken en het aanpassen van de gebruikte werkwijze voor in vervolg van het leerproces.

Aan de slag met zelfregulerend leren


Trainingen op school of in onze academie

Wil jij jouw leerlingen klassikaal of individueel begeleiden naar meer zelfregulerend leren, zodat zij nog beter en meer gaan leren? Tijdens onze trainingen in Amersfoort of bij jou op school krijg je inzichten, technieken en praktische tips mee die je direct in je onderwijs kunt gebruiken. Een actueel overzicht vind je op deze pagina.

Literatuur

boekcover De leercoach     De zes rollen van de leraar in de praktijk Cover soc med     32449 Formatief handelen_Cover_2023

In de academie

Deze trainingen kunnen ook op school worden uitgevoerd.

Het geheim van vakdidactisch coachen: leer leerlingen succesvol leren

Leraren vragen ons vaak: ‘Hoe kan ik mijn leerlingen/studenten leren leren?’ Of: ‘Hoe stimuleer ik hen om bij het zelfstandig werken uit eigen initiatief te starten?’ In dit...
Lees verder

Hoe ontwikkel je zelfregulatie en eigenaarschap?

Het ABCDE van een effectieve leercoachOm goed voorbereid te zijn op hun toekomst is het essentieel dat leerlingen zélf grip hebben op de manier waarop zij leren. Ofwel, dat ze de eigenaar zi...
Lees verder

Vijf vragen over formatief handelen met een kort en een langer antwoord

In de herziene druk van Formatief handelen in de les beschrijven we praktische voorbeelden, stappenplannen en werkvormen om formatief toetsen toe te passen. Wij hebben de antwoorden op ee...
Lees verder

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact met ons op.

Zoek in de website