Spring naar mobiele navigatie

Over Activerende en passende werkvormen (alleen bij jou op school)

Activerende en passende werkvormen (alleen bij jou op school)

Incompany (alleen bij jou op school)

Heb je regelmatig het gevoel dat je in je lessen aan een dood paard zit te trekken?

 • De leerlingen zitten er wel, maar staan niet ‘aan’.
 • In leerlingenenquêtes krijg je terug dat de leerlingen de lessen saai vinden.
 • Het activeren en motiveren van leerlingen is een speerpunt bij jou op school.
 • Je wilt je gewoon verder ontwikkelen.

Hoe zet ik mijn leerlingen ‘aan’?

In deze training leer je hoe je met kleine ingrepen leerlingen kunt activeren en motiveren, met andere woorden ‘aan’ kunt zetten. In de training wordt gewerkt met en vanuit de pas verschenen publicatie Activerende en passende werkvormen. Naar meer variatie en motivatie in de les.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen en voor toepassing in de praktijk worden uitgewerkt:

 • Hoe activeer je leerlingen?
 • Werkvormen kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding (keuze uit 20 werkvormen waarmee de meest voorkomende les- en leerdoelen kunnen worden gerealiseerd)
 • Belemmeringen en kansen (waar loop je in de praktijk tegenaan en hoe dit op te lossen)
 • Digitale werkvormen en didactiek
 • Formatief toetsen met werkvormen

Wat leer je?

Door praktijkopdrachten in de trainingen uit te werken, deze toe te passen in de praktijk en hierop te reflecteren leer je hoe je met kleine ingrepen de lessen gevarieerder kunt maken en de leerlingen actief en gemotiveerd in mee laat doen.

Concreet
Je leert:

 • Doelgericht werken
 • 20 werkvormen en hun toepassingsmogelijkheden kennen
 • Je instructies effectief vormgeven
 • 12 ICT-tools en hun toepassingsmogelijkheden kennen
 • Formatief toetsen met werkvormen

Voor wie?

Docenten van alle vakken uit het vo, vmbo en mbo.

Praktische informatie

Om het leereffect te vergroten:

 • Voer je in de periode tussen de trainingen de praktijkopdracht uit
 • Deel je ervaringen via een digitale tool met enkele vaste collega’s uit de trainingsgroep
 • Maak je minimaal één opname van een les waarin de inhouden uit de training worden toegepast en hierop wordt in je vaste kleine groep gereflecteerd.

Certificaat

Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Deze training is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 16 studiebelastinguren, onder aanbodcode 00200-98479           

Urenverdeling naar inhoud          

Vakinhoudelijk: 4
(Vak)didactisch: 8
Pedagogisch: 2
Overig: 2

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Mijn instructies zijn veel duidelijker."
 • "De leerlingen werken taakgerichter."
 • "Ik weet nu echt hoe die werkvormen in elkaar zitten."

AAAA

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website