Spring naar mobiele navigatie

Over Activerende en passende werkvormen (alleen bij u op school)

Activerende en passende werkvormen (alleen bij u op school)

Incompany (alleen bij u op school)

Heeft u regelmatig het gevoel dat u in uw lessen aan een dood paard zit te trekken?

 • De leerlingen zitten er wel, maar staan niet ‘aan’.
 • In leerlingenenquêtes krijgt u terug dat de leerlingen de lessen saai vinden.
 • Het activeren en motiveren van leerlingen is een speerpunt bij u op school.
 • U wilt zich gewoon verder ontwikkelen.

Hoe zet ik mijn leerlingen ‘aan’?

In deze training leert u hoe u met kleine ingrepen leerlingen kunt activeren en motiveren, met andere woorden ‘aan’ kunt zetten. In de training wordt gewerkt met en vanuit de pas verschenen publicatie Activerende en passende werkvormen. Naar meer variatie en motivatie in de les.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen en voor toepassing in de praktijk worden uitgewerkt:

 • Hoe activeert u leerlingen
 • Werkvormen kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding (keuze uit 20 werkvormen waarmee de meest voorkomende les- en leerdoelen kunnen worden gerealiseerd)
 • Belemmeringen en kansen (waar loopt u in de praktijk tegenaan en hoe dit op te lossen)
 • Digitale werkvormen en didactiek
 • Formatief toetsen met werkvormen

Wat leert u?

Door praktijkopdrachten in de trainingen uit te werken, deze toe te passen in de praktijk en hierop te reflecteren leert u hoe u met kleine ingrepen de lessen gevarieerder kunt maken en de leerlingen actief en gemotiveerd in mee laat doen.

Concreet
U leert:

 • Doelgericht werken
 • 20 werkvormen en hun toepassingsmogelijkheden kennen
 • Uw instructies effectief vormgeven
 • 12 ICT-tools en hun toepassingsmogelijkheden kennen
 • Formatief toetsen met werkvormen.

Voor wie?

Docenten van alle vakken uit het vo, vmbo en mbo.

Praktische informatie

Om het leereffect te vergroten:

 • Voert u in de periode tussen de trainingen de praktijkopdracht uit
 • Deelt u ervaringen via een digitale tool met enkele vaste collega’s uit de trainingsgroep
 • Maakt u minimaal één opname van een les waarin de inhouden uit de training worden toegepast en hierop wordt in uw vaste kleine groep gereflecteerd.

Certificaat

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Deze training is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 16 studiebelastinguren, onder aanbodcode 00200-98479           

Urenverdeling naar inhoud          

Vakinhoudelijk 4
(Vak)didactisch 8
Pedagogisch  2
Overig 2

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Mijn instructies zijn veel duidelijker."
 • "De leerlingen werken taakgerichter."
 • "Ik weet nu echt hoe die werkvormen in elkaar zitten."

AAAA

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website