Spring naar mobiele navigatie

Over Masterclass professioneel handelen vanuit inspiratie

Masterclass professioneel handelen vanuit inspiratie

Vier avonden inspiratie

Als je rondkijkt op je school komen er altijd wel een paar vragen op je af: hoe houd ik mijn team in beweging, hoe zorg ik dat mijn bouw tot leren komt, hoe houd ik mijn collega’s betrokken of hoe ontwikkel ik een cultuur van leren op school? 

Binnen het keuzemenu zoals dat voorligt vanuit het NPO zijn er vier onderwerpen waarin het gaat over het leren van volwassenen op de school: we hebben het dan over:

 • Samenwerkend leren
 • Geven en ontvangen van feedback in relatie tot leren
 • Metacognitie en zelfregulatie
 • En tot slot de mondelinge taalvaardigheid.

Natuurlijk spelen deze thema’s ook in relatie tot het leren van de leerlingen: maar u bent het rolmodel voor het leren van de leerlingen en collega’s.

Deze thema’s vertalen we naar vier masterclasses in vier avonden:

 • Masterclass 1 Vrijheid om keuzes te maken
 • Masterclass 2 Moed en kwetsbaarheid
 • Masterclass 3 Focus en invloed
 • Masterclass 4 Luisteren en bevragen

Wat leert u?

In vier avondbijeenkomsten van anderhalf uur laat u zich inspireren om te reflecteren op uw eigen professioneel handelen. Aan de hand van erkende en inspirerende literatuur wordt u uitgenodigd om met collega’s in verrijkende dialoog, gedachten en denkbeelden uit te wisselen om daarmee van elkaar te leren. We willen u aanzetten tot denken en tot het doen!

 • U onderzoekt een aantal paradigma’s van waaruit u handelt.
 • U leert uw paradigma’s te herkennen van waaruit u handelt vanuit een ander perspectief dan wat u gewend bent
 • U reflecteert op uw visie en handelen om vandaar uit tot nieuw handelen en beoogd resultaat te komen.
 • U leert om op basis van nieuwe inzichten uw handelen te verfijnen en daarmee tot een ander en meer effectiever handelen te komen

Voor wie?

Collega’s die met andere onderwijsprofessionals en ons willen reflecteren op het eigen professionele handelen vanuit vernieuwende invalshoeken. Dit zijn bijvoorbeeld leidinggevenden, maar ook collega’s die een niet formele leiderschapsrol in de school hebben. 

Wanneer en waar?

 • 27 september 2021, 19.30 – 21.00 uur   
 • 23 november 2021, 19.30 – 21.00  uur   
 • 30 maart 2022, 19.30 – 21.00  uur         
 • 19 mei 2022, 19.30 – 21.00 uur
 • Online via ZOOM

Praktische informatie

 • We verwachten van de deelnemers een proactieve houding en de bereidheid om een aantal teksten te lezen.
 • De bijeenkomsten vinden in de avonduren plaats.
 • Deelnemers ontvangen een beveiligde link om in te loggen.

cpsonlinetraining

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website