Spring naar mobiele navigatie

Over Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap in theorie en praktijk

De leidinggevende doet ertoe. Je hebt als leidinggevende invloed op de kwaliteit van je school, het welbevinden en de ontwikkeling van zowel de leerlingen als van je medewerkers. We weten dat effectieve leidinggevenden niet alleen over relevante kennis beschikken, maar die kennis ook in hun praktijk weten in te zetten. In de training Onderwijskundig leiderschap worden daarom theorie en praktijk met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten. Aan de hand van theorie analyseer je je eigen cases en ontdek je hoe de kennis die je in de training opdoet, in de praktijk kunt toepassen. Je krijgt meer inzicht in wie je wilt zijn als leidinggevende, in de complexe processen die zich in je school afspelen en hoe je deze kunt beïnvloeden.

Leidinggeven ... dat doe je niet alleen

Gedeeld leiderschap is een gevleugeld woord in scholen. De roep om meer professionele ruimte voor docenten wordt steeds sterker. Samen verantwoordelijk zijn voor schoolontwikkeling en waar iedereen vanuit zijn of haar talenten een tastbare bijdrage levert aan de onderwijskwaliteit. Samen werken en samen leren staan hierbij centraal. Je krijgt in de training niet alleen kennis en instrumenten aangereikt die je kunt inzetten in de school om de professionele ruimte van medewerkers te vergroten en het samenwerken en leren te versterken, maar je krijgt ook inzicht in wat dit gedeeld leiderschap betekent voor jezelf.

Wat leer je?

Tijdens de training is er veel ruimte voor reflectie en het leren van elkaar. Je onderzoekt aan de hand van actuele relevantie theorie je eigen praktijk. Na afloop heb je kennis van de meest recente theorieën met betrekking tot leiderschap in het onderwijs. Daarnaast heb je meer inzicht gekregen in jezelf als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in je school. Je onderzoekt bijvoorbeeld:

 • Hoe kan ik als leidinggevende samen met anderen, bijdragen aan de ontwikkeling van de school?
 • Wat beteken ik als leidinggevende voor anderen?
 • Hoe geef ik richting aan mijn eigen verdere persoonlijke ontwikkeling en die van mijn collega’s?

De ontwikkeling van de volgende competenties staan centraal in de scholing:

 • Competentie 1: Visie-gestuurd werken
 • Competentie 2: In relatie staan tot de omgeving
 • Competentie 3: Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Competentie 4: Strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus
 • Competentie 5: Hogere-orde-denken

Voor wie? 

Deze training biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten voor (midden)managers in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs of zij die een andere formele leiderschapsrol hebben op de school.

Wanneer en waar?

8 maart, 11 april, 19 mei en 15 juni 2022, van 10.00 - 16.30 uur, CPS te Amersfoort

Praktische informatie

 • Tijdens de training gaan we aan het werk met verschillende theoretische kijkkaders.
 • Je krijgt opdrachten die je stimuleren om op jezelf en op je leerproces te reflecteren.
 • Tussen de bijeenkomsten krijg je opdrachten die als doel hebben om meer inzicht te krijgen in jezelf, de anderen en de organisatie.
 • De afronding van de training vindt plaats met een presentatie.  

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Prettige begeleiders die een goede afwisseling in activiteiten aanboden. Ik heb met plezier deelgenomen."
 • "Interessante en leerzame training. Veel nieuwe indrukken opgedaan. Ook de interactie met andere deelnemers was erg waardevol."

schoolleidersregister

QQQ

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.515,00

Inclusief boek: Kom maar op met je feedback!

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website