Spring naar mobiele navigatie

Over Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap in theorie en praktijk

De leidinggevende doet ertoe. U hebt als leidinggevende invloed op de kwaliteit van uw school, het welbevinden en de ontwikkeling van zowel de leerlingen als van uw medewerkers. We weten dat effectieve leidinggevenden niet alleen over relevante kennis beschikken, maar die kennis ook in hun praktijk weten in te zetten. In de training Onderwijskundig leiderschap worden daarom theorie en praktijk met elkaar verbonden door middel van dialoog en praktijkopdrachten. Aan de hand van theorie analyseert u uw eigen cases en ontdekt u hoe de kennis die u in de training opdoet in de praktijk kunt toepassen. U krijgt meer inzicht in wie u wilt zijn als leidinggevende, in de complexe processen die zich in uw school afspelen en hoe u deze kunt beïnvloeden.

Leidinggeven ... dat doe je niet alleen

Gedeeld leiderschap is een gevleugeld woord in scholen. De roep om meer professionele ruimte voor docenten wordt steeds sterker. Samen verantwoordelijk zijn voor schoolontwikkeling en waar iedereen vanuit zijn of haar talenten een tastbare bijdrage levert aan de onderwijskwaliteit. Samen werken en samen leren staan hierbij centraal. U krijgt in de training niet alleen kennis en instrumenten aangereikt die u kunt inzetten in uw school om de professionele ruimte van medewerkers te vergroten en het samenwerken en leren te versterken, maar u krijgt ook inzicht in wat dit gedeeld leiderschap betekent voor uzelf.

Wat leert u?

Tijdens de training is er veel ruimte voor reflectie en het leren van elkaar. U onderzoekt aan de hand van actuele relevantie theorie uw eigen praktijk. Na afloop heeft u kennis van de meest recente theorieën met betrekking tot leiderschap in het onderwijs. Daarnaast heeft u meer inzicht gekregen in u zelf als leidinggevende en wat dit betekent voor het leiderschap in uw school. U onderzoekt bijvoorbeeld:

 • Hoe kan ik als leidinggevende samen met anderen, bijdragen aan de ontwikkeling van de school?
 • Wat beteken ik als leidinggevende voor anderen?
 • Hoe geef ik richting aan mijn eigen verdere persoonlijke ontwikkeling en die van mijn collega’s?

De ontwikkeling van de volgende competenties staan centraal in de scholing:

 • Competentie 1: Visie-gestuurd werken
 • Competentie 2: In relatie staan tot de omgeving
 • Competentie 3: Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Competentie 4: Strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus
 • Competentie 5: Hogere-orde-denken

Voor wie? 

Deze training biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten voor (midden)managers in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs of zij die een andere formele leiderschapsrol hebben op de school.

Wanneer en waar?

8 maart, 11 april, 19 mei en 15 juni 2022, van 10.00 - 16.30 uur, CPS te Amersfoort

Praktische informatie

 • Tijdens de training gaan we aan het werk met verschillende theoretische kijkkaders.
 • U krijgt opdrachten die u stimuleren om op uzelf en op uw leerproces te reflecteren.
 • Tussen de bijeenkomsten krijgt u opdrachten die als doel hebben om meer inzicht te krijgen in uzelf, de anderen en de organisatie.
 • De afronding van de training vindt plaats door middel van een presentatie.  

Wat vonden anderen van deze training?

 • "Prettige begeleiders die een goede afwisseling in activiteiten aanboden. Ik heb met plezier deelgenomen."
 • "Interessante en leerzame training. Veel nieuwe indrukken opgedaan. Ook de interactie met andere deelnemers was erg waardevol."

schoolleidersregister

QQQ

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs € 1.515,00

Inclusief boek: Kom maar op met je feedback!

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website