Spring naar mobiele navigatie

Over Differentiëren is te leren!

Differentiëren is te leren!

Differentiëren. Niet te doen…. of toch wel?

 • Hoe weet ik wat elke leerling nodig heeft?
 • Hoe voorkom ik een chaos in mijn les?
 • Hoe kan ik differentiëren in een klas met 30 leerlingen?
 • Hoe houd ik overzicht over wie wat leert en kan?

Betere leeropbrengsten

Als je het beste uit al je leerlingen wilt halen, is differentiëren de aangewezen route. Door te differentiëren sluitje aan bij de verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld verschillen in niveau, leervoorkeuren, tempo en instructiebehoeften. Veel docenten zijn overtuigd van nut en noodzaak van differentiatie, maar de praktische uitwerking komt vaak niet van de grond. Slechts in een derde van de lessen lukt het, stelt de Inspectie van het onderwijs.
In deze training leer je om doelmatig te differentiëren. Met alle theoretische kennis die je opdoet, ga je direct oefenen. Niet alleen tijdens de trainingsmomenten, maar ook in de eigen klassen. Je ontdekt welke winst je behaalt met differentiëren. En je ervaart dat het makkelijker is dan je denkt. Differentiëren is écht te leren!

Wat leer je?

 • Mogelijkheden voor differentiatie in instructie, verwerking en leertijd
 • Bruikbare werkvormen
 • Toepassing van ICT-tools die het differentiëren vergemakkelijken
 • Je ontwerpt een opdracht voor je eigen leerlingen, desgewenst samen met een medecursist

Voor wie?

Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo.

Wanneer en waar?

De training bestaat uit 4 dagdelen:

22 september 2022 van 09.30 - 16.00 uur, Amersfoort
4 november 2022 van 9.30 - 13.00 uur, Amersfoort
15 december 2022 van 9.30 - 13.00 uur, Amersfoort

Nieuwe data: start 28 november 2022

Wat vonden anderen van deze training?

 • " Ik weet nu dat je met een simpele aanpak en beperkte tijdsinvestering verbluffende resultaten kunt behalen." (review)
 • "Ik weet nu helder wat differentiëren is, en kan het nu op diverse manieren toepassen, qua leerstijl, leertijd en instructie. Eindelijk kan ik effectief met BLOOM werken (tot grote tevredenheid van mijn leerlingen). Ik heb tools om het binnen de school, collega's en schoolleiding aan te kaarten."
 • "Ik voel geen drempel meer om te differentiëren, durf en kan het toepassen met de verschillende manieren die ik in de training heb geleerd."
 • "Ik heb meer zicht gekregen op verschillen tussen leerlingen en heb ideeën opgedaan om op verschillende manieren te differentiëren."
 • "Samen met de sectie heb ik een nieuw curriculum geschreven."
 • "Goede theoretische uitleg met voldoende diepgang. Bruikbare en handzame tips om toe te passen binnen je lessen. Delen van ervaringen met medecursisten is leerzaam."

BBBB

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemersprijs € 757,00

INCLUSIEF het boek Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het vo en mbo

Heb je vragen?

Zoek in de website