Spring naar mobiele navigatie

Over Teacher leadership: leidinggeven in de school als leraar

Teacher leadership: leidinggeven in de school als leraar

Als leraar invloed uitoefenen

Je bent leraar in hart en ziel en wilt ook binnen de school een rol van betekenis spelen. Je wilt bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling, projecten leiden, leidinggeven aan een professionele leergemeenschap (PLG) of expertgroep. Maar hoe kom je aan de vaardigheden die horen bij een coördinerende of leidinggevende rol? Hoe pak je het aan als je een rol van betekenis wilt spelen in de vernieuwing van het onderwijs op jouw school?

Wat is teacher leadership eigenlijk?

Teacher leadership is het proces waarbij leraren op basis van expertise en affiniteit invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school: Snoek 2019. Teacher leadership roept allerlei vragen op.

 • Wat is leiderschap en wie wil ik zijn als teacher leader?
 • Hoe krijg ik mijn collega’s mee?
 • Hoe leid ik een project?
 • Hoe geef je vorm en leiding aan een PLG of expertgroep?
 • Hoe zorg ik voor gedeelde verantwoordelijkheid?

In deze training teacher leadership ga je aan de slag met bovenstaande vragen en  thema’s. Je persoonlijke ontwikkeling en je eigen leervragen staan centraal en je geeft proactief vorm aan je persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

Leervragen en leerteams

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijg je een digitale intake met reflectievragen om je leervragen te formuleren. Je krijgt theorie en gebruikt deze om meer grip op de eigen praktijk te krijgen. Tijdens de bijeenkomsten leer je van en met elkaar in kleinere leerteams. Deze teams werken de kennis uit, geven elkaar feedback en delen hun bevindingen. Onder meer over de specifieke onderwerpen die aan de orde komen in de praktijkcases die iedereen inbrengt. Ook krijg je praktijkoefeningen die je tussen de bijeenkomsten op je eigen school uitvoert.

Wat leer je?

 • Je krijgt grip op je eigen leiderschapskwaliteiten en ontwikkelpunten
 • Je ontwikkelt een gedragsrepertoire dat je kunt inzetten in leidinggevende rollen, zoals leidinggeven aan inhoudelijke verandertrajecten, projecten, PLG’s, expertgroepen
 • Je leert vanuit wederzijdse afhankelijkheid leiding te geven aan een verandering of projectteam/werkgroep 

Voor wie?

Deze training is voor leraren, coördinatoren, projectleiders, stafleden uit po, vo en mbo. Voor deelname aan de training is het van belang dat je een passende leer- of werkplek hebt, waar je de kennis in praktijk kunt brengen en aan een opdracht kunt werken. 

Wanneer en waar?

 • 30 januari 2023, 10.00 - 16.00 uur, inclusief lunch
 • 8 maart 2023, 13.00 - 16.00 uur, lunch om 12.30 uur
 • 5 april 2023, 13.00 - 16.00 uur, lunch om 12.30 uur
 • 15 mei 2023, 13.00 - 16.00 uur, lunch om 12.30 uur
 • 12 juni 2023, 13.00 - 16.00 uur, lunch om 12.30 uur
 • CPS Amersfoort

Voorafgaand aan de bijeenkomsten formuleer je je leervragen, je bestudeert zelfstandig de theorie en werkt deze na de bijeenkomsten uit in de eigen praktijk. Je sluit deze training af door de impact van je leiderschap in de school te laten zien.

Wat vonden anderen van deze training?

 • ‘Het aanbod van de training was heel breed, super fijn!’
 • ‘Duidelijk, bruikbaar en divers.’
 • ‘De inhoud was nuttig, relevant en goed toepasbaar.’

Meer weten?

Training Teamcoaching in het onderwijs
Training 7 habits voor leidinggevenden
Training coachend leidinggeven
Training over feedback tussen collega's en leidinggevenden (bij jou op school)

STAPBUDGET1-11-22

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 1.255,00

Heb je vragen?

Zoek in de website