Spring naar mobiele navigatie

Over Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagement

Ben je teamleider of afdelingsleider, coördinator of leraar met leidinggevende ambitie en wil jij je verder ontwikkelen in een leidinggevende functie? 

Middenmanagers vervullen een spilfunctie in de school. Ze geven leiding aan de leerkrachten op de werkvloer en krijgen leiding van de schoolleider, maar hebben ook te maken met collega’s die zelf leidinggeven over een aftaakgebied zoals de taal-/rekencoördinatoren.

Deze leergang is een ontdekkingsreis voor (toekomstig) leiderschapstalent. De opgedane kennis en inzichten sluiten aan op de actuele onderwijsontwikkelingen en werpen in de eigen schoolpraktijk direct vruchten af. De leergang is tevens een bouwsteen op weg naar geregistreerd schoolleiderschap. 

Wat leer je?

Je verbreedt en verdiept je kennis en vaardigheden voor een leidinggevende functie in het onderwijs. Je krijgt antwoorden op vragen als:

 • Wat zijn de meest relevante managementtheorieën?
 • Welke verschillende stijlen van leiderschap zijn er en welke past bij mij?
 • Hoe vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit?
 • Wat houdt doelgericht sturen op resultaten precies in? 
 • Wat zijn mijn persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, op korte en lange termijn? 

Je kunt je verheugen op een intensief opleidingstraject, met een even pittig als gevarieerd programma. Hierbij staat je eigen leervraag en de persoonlijke ontwikkeling centraal. In de praktijkopdracht pas je verworven inzichten en vaardigheden toe in de eigen schoolsituatie. Intervisie maakt vast onderdeel van het programma uit waarin je eigen vragen of dilemma’s met medecursisten kunt bespreken.

Voor wie?

De Leergang is bedoeld voor iedereen die een stevige basis wil leggen voor het eigen leiderschap in primair, voortgezet of beroepsonderwijs. Verder voldoe je aan één van de volgende voorwaarden voor succes: 

 • Je bent werkzaam als leraar met coördinerende taken (bijvoorbeeld sectievoorzitter, IB-er, of projectleider) en ambieert, of oriënteert je op een leidinggevende positie.
 • Je geeft al leiding aan een team en wil verder ontwikkelen in de vaardigheden die je daarbij inzet. 

Inhoud

1. Positionering in de school/omgaan met de omgeving

 • Je krijgt inzicht in de positie van middenmanager in de school, in het team en de omgeving, zoals in het contact met ouders, toeleverende scholen etc.
 • Je  onderzoekt wat je verantwoordelijkheden zijn, hoe je invloed kunt  uitoefenen in je huidige rol en wat de grenzen daarvan zijn.
 • Je leert omgaan met conflicterende loyaliteiten in de rollen van collega, leidinggevende en lid van het managementteam met eindverantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit van je school. 

2. Leiderschap en leiderschapsstijlen

 • Je oriënteert je op verschillende managementtheorieën en maakt de vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk.
 • Je ontwikkelt een eigen visie op leiderschap en weet deze met overtuiging uit te dragen.
 • Je verdiept je in verschillende leiderschapsstijlen om van daaruit inzicht te krijgen wat je voorkeursstijl is en wat van jou in de huidige situatie wordt gevraagd.  

3. Teamvorming/aansturing

 • Je wordt je bewust van de ontwikkelfase van je team en hoe daarmee om te gaan met passende interventies en technieken voor verdere ontwikkeling.
 • Je leert hoe jij commitment en eigenaarschap verkrijgt voor de doelen van het team met de inzet van ieders kwaliteiten.
 • Je krijgt praktische handvatten voor effectief overleg waarin wordt samengewerkt aan de realisering van de teamdoelen. 

4. Gesprekstechnieken

 • In een gesprekspracticum ontwikkel je de basisgespreksvaardigheden  die jij als leidinggevende nodig hebt bij de aansturing van je team.
 • Je oefent met casussen uit de eigen onderwijspraktijk waarin je reflecteert op de eigen communicatie- en gesprekstechnieken en interventies toepast voor effectieve gespreksvoering. 

5. Onderzoekend/resultaatgericht leiderschap

 • Je leert hoe je samen met je team de vertaalslag maakt van de visie en doelen van de school naar de gewenste ontwikkeling van je team.
 • Je onderzoekt interventies en technieken voor resultaatgericht werken en past deze toe op de ontwikkelplannen van je team.
 • Je krijgt praktische handvatten voor de bevordering van een kwaliteitscultuur waarin een ieder aanspreekbaar is op gemaakte afspraken en waarin ruimte is om te leren en te reflecteren. 

6. Kwaliteitszorg/-ontwikkeling

 • Je maakt kennis met methoden en technieken voor planmatig en systematisch werken aan de ontwikkeldoelen van je team.
 • Je reflecteert op de kwaliteitsstandaarden van je team en stelt vast wat goed gaat en wat aanscherping behoeft. 

7. Leidinggeven aan veranderingen

 • Je vergroot je inzicht in veranderprocessen en hoe daaraan effectief sturing te geven in de huidige situatie van je team.
 • Je verdiept je in de verschillende veranderstijlen en bepaalt welke stijl het meest effectief is in de huidige ontwikkelfase van je team. 

Toetsing

 • Je verzorgt een inleiding voor je medecursisten op een zelf gekozen thema uit de managementtheorieën.
 • Je presenteert de eigen leer- en praktijkopdracht aan trainer en medecursisten.
 • Je reflecteert op je ontwikkeling in een leidinggevende rol. 

Wanneer en waar?

 • 20 september 2023
 • 31 oktober 2023
 • 28 november 2023
 • 10 januari 2024
 • 8 februari 2024
 • 11 maart 2024
 • 2 april 2024
 • 15 mei 2024

 • Tijd: 10.00 - 16.00 uur
 • Locatie CPS Amersfoort

Praktische informatie

 • Hoeveel uren heb je nodig om de leerdoelen van de leergang te halen?
  Naast de 64 contacturen verdeeld over 8 trainingsdagen, kun je rekenen op 76 uur voor zelfstudie, praktijkopdracht en lezen van literatuur. De totale studiebelasting komt daarmee op 140 uur.
 • Na inschrijving krijg je een studiehandleiding met literatuurlijst. Na afronden van de leergang ontvang je een certificaat met 5 ECS (studiepunten). Met dit certificaat krijg je vrijstelling voor de module 1 ‘Visie op onderwijs en management’ van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova
 • De leergang is inclusief Stephen R. Covey's boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

Wat vonden anderen van deze leergang?

 • "In de afgelopen jaren heb ik vele workshops en cursussen gevolgd. Zelden was er eentje zoals deze. De leergang heeft mij veel gebracht, ik ben niet alleen een betere middenmanager geworden, maar ook een beter mens."
 • Samen met de andere cursisten leidde de groepsleider ons door het oerwoud aan materiaal en informatie. De leergang was duidelijk gestructureerd. Alle facetten van ‘het middenmanager zijn’ kwamen aan bod. Het delen van ervaringen, het mogen leren van elkaar, het leren luisteren naar elkaar, maakte elke cursusdag weer tot een leermoment."
 • De leergang was  goed in balans wat betreft theorie en praktijk. Voor elke cursusdag een stuk voorbereiden en dan met de medecursisten aan de slag. Dan terugkoppelen naar de dagelijkse praktijk en je leermomenten noteren en leerdoelen bijstellen."
 • "De leergang gaf mij informatie, maar ook de tools in handen om de dagelijkse praktijk te stroomlijnen. Ik kan deze leergang van harte aanbevelen!"

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 3.330,00

Inclusief Stephen R. Covey's boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

Heb je vragen?

Zoek in de website