Spring naar mobiele navigatie

Programma van 7 habits in 7 hours

7 habits in 7 hours

Programma van 7 habits in 7 hours

Op maandag 13 november:
9:30 - 17:00 Eendaagse training Door Marjolein Gritter
 1. Van 9:30 tot 17:00

  Eendaagse training

  Door Marjolein Gritter

  De dag start met een kennismaking en inleiding op de 7 gewoonten. In het ochtenddeel bespreken en onderzoeken we wat paradigma’s zijn en op welke wijze deze ons handelen en onze merkbare resultaten beïnvloeden. We behandelen van gewoonte 1 t/m 3 waarbij ‘de overwinning op jezelf” centraal staat.

  In Gewoonte 1 staan we met name stil bij de verschillende elementen van proactief zijn: stimulus-respons, cirkel van invloed en betrokkenheid, proactief taalgebruik en het zijn van een transitiepersoon.

  Bij Gewoonte 2 staan we stil bij het stellen van doelen en is de centrale vraag: wie wil ik zijn en wat ga ik er aan doen om dat te bereiken? En vervolgens: welke rollen vertolk ik in mijn persoonlijke en professionele leven en hoe wil ik dat mensen mij daarin ervaren? We schrijven een eerste aanzet tot dit persoonlijke missiestatuut.

  In Gewoonte 3 brengen we de gekozen acties in beeld die we gaan plannen om ons doel van Gewoonte 2 te bereiken. We kijken hierbij ook naar de vraag: hoe blijf ik de waan van alledag de baas? We maken daarbij gebruik van het Eisenhouwer kwadrant, dat een handvat kan zijn om je acties in de diverse rollen effectief te plannen in de beschikbare tijd die je hebt.

  In het middagdeel staan we stil bij de emotionele bankrekening die als metafoor gebruikt wordt om de mate van vertrouwen aan te geven in een relatie. Vandaaruit maken we de overstap maken naar ‘de overwinning mét je omgeving’.

  Gewoonte 4 handelt vanuit de mindset van win-win-denken en is daarmee de basisattitude voor het samenwerken met je omgeving. 

  In Gewoonte 5 geven we die attitude handen en voeten door het inzetten van de vaardigheid van het empathisch luisteren: eerst begrijpen voor je zelf begrepen wordt en luisteren met de intentie om te begrijpen.

  Wanneer we Gewoonte 4 en 5 goed inzetten, zal dat leiden tot synergie (gewoonte 6) en zal het onderling vertrouwen in elkaar stijgen en zullen cirkels van invloed vergroot worden.

  We sluiten de dag af met Gewoonte 7: houdt de zaag scherp. Het inzetten en voorleven van de 7 Gewoonten vraagt er ook om dat we goed voor ons zelf zorgen op vier verschillende vlakken; hoofd, hart, ziel en lichaam. Wanneer we dat goed doen, stelt het ons in staat om vol te houden, dan lukt het om het beste uit onszelf en de ander te blijven halen. En op die manier creëren we zo veel mogelijk impact op het leren en leven van kinderen in onze school. De Gewoonte van de balans tussen leven en werken. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 485,00

Heb je vragen?

Zoek in de website