Spring naar mobiele navigatie

Over Beter leren formuleren door redeneren en argumenteren

Beter leren formuleren door redeneren en argumenteren

Antwoorden van leerlingen vaak te summier

Leerlingen lijken uitgelegde stof of een examentekst vaak wel te begrijpen. Op ‘Hebben jullie nog vragen?’ komt meestal geen antwoord en hun eindconclusie op een vraag klopt ook vaak nog wel. De stof in eigen woorden uitleggen of een volledig antwoord geven op een open vraag is regelmatig echter een te grote uitdaging. Ook de denkstappen op weg naar de eindconclusie formuleren, lukt vaak niet of maar matig. Daardoor zijn de antwoorden vaak te summier. En dat terwijl het examen Nederlands dit jaar alleen maar moeilijker wordt.

Argumentatie grote rol in nieuw examen Nederlands

Het vernieuwde examen Nederlands vraagt niet alleen begrip van algemene argumentatiestructuur en signaalwoorden, maar leerlingen moeten hun antwoorden op open vragen ook zelf inhoudelijk kunnen onderbouwen. Ze moeten argumenten bijvoorbeeld kunnen evalueren op nepnieuws, framing, onderbouwing en overtuiging. Het oefenen van oude voorbeeldexamens geeft daarom onvoldoende voorbereiding op het vernieuwde examen.

Leerlingen beter voorbereiden op vernieuwd examen Nederlands

  • Hoe help je leerlingen hun standpunten en antwoorden beter te onderbouwen?
  • Hoe leer je ze niet alleen de structuur van argumenten maar ook de betrouwbaarheid en geldigheid mee te nemen in hun werk?
  • Hoe leer je ze argumenten en standpunten in de context te evalueren?

Wil je je leerlingen goed voorbereiden op het vernieuwde Nederlandse examen, maak ze dan wegwijs in de beginselen van logica en leer ze functioneel argumenteren. Daarmee help je ze bovendien om systematisch en kritisch te denken. Een vaardigheid waar ze ook veel aan hebben bij andere vakken en in het leven in zijn algemeenheid.

Wat leer je?

In deze training leer je leerlingen bewuster en completer te redeneren en argumenteren op basis van inhoud. We werken tijdens deze training met zelf meegebrachte voorbeelden uit de les: teksten waarin het onderbouwen van antwoorden en het opbouwen of herkennen van argumenten een rol spelen. Je krijgt concrete tips en voorbeelden hoe je in jouw opdrachten de leerlingen kunt helpen beter te argumenteren en redeneren. Je leert:

  • het leerproces van leerlingen verbinden met leren redeneren
  • de geldigheid en betrouwbaarheid van argumenten laten evalueren
  • veelvoorkomende redeneer- en argumentatievormen
  • activerende didactiek die redeneren en argumenteren actief stimuleren

Voor wie?

Deze training is speciaal opgezet voor docenten Nederlands die hun leerlingen goed willen voorbereiden op het vernieuwde examen Nederlands door ze beter te leren argumenteren en redeneren.

Wanneer en waar? 

  • 20 september 2023, 10.00 – 16.00 uur
  • CPS Amersfoort

Meer weten?

Taalonderwijs in het voortgezet onderwijs
Nederlands in het voortgezet onderwijs
Examenresultaten omhoog

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 409,00

Heb je vragen?

Zoek in de website