Spring naar mobiele navigatie

Over Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Structurele verbetering taalonderwijs

Een goede taalbeheersing is niet alleen een leerdoel op zich, maar ook een voorwaarde en een middel om te kunnen leren bij alle vakken. Als taal voor veel leerlingen bij jou op school een struikelblok is bij het leren, dan leidt dat vaak ook tot tegenvallende leer- en examenprestaties bij alle vakken. Schoolbrede aandacht voor taalbeleid is de weg naar betere taalbeheersing en verbetering van de leer- en examenprestaties. Hier ligt een belangrijke taak voor jou als taalcoördinator.

Taken taalcoördinator

Als taalcoördinator wil je graag werken aan een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld een taalbeleidsplan? Hoe zorg je dat dat plan ook uitgevoerd wordt en op welke manier krijg je je collega’s zover dat ze taalbewust gaan lesgeven? Deze tweedaagse module van de opleiding taalcoördinator gaat over taalbeleid in de klas. De andere module van deze opleiding spitst zich toe op taalbeleid in de school.

Taalrijke didactiek

Deze module richt zich op de didactiek voor de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren: hoe stimuleren docenten de taalontwikkeling van leerlingen om zo de vakinhoudelijke doelen te kunnen bereiken? We behandelen onder meer differentiëren, formatief toetsen, interactieve werkvormen met en zonder ICT en taalrijke opdrachten. Je leert collega's te coachen op deze taalrijke didactiek en de expertrol te vervullen bij de ontwikkeling van taalvaardigheid in een doorlopende leerlijn.

Wat leer je? 

Na afloop van module 1 en 2:

 • ken je de actuele beleidskaders en de wet- en regelgeving over taalbeleid
 • heb je zicht op het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor je eigen school
 • heb je een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van jouw school
 • heb je een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op jouw school
 • heb je geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor de vier taaldomeinen en daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal
 • kun je je collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van alle vier de taalvaardigheden
 • kun je je collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven
 • ken je de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen
 • heb je geleerd hoe je met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen in taalbeleid teweeg te brengen

Voor wie? 

Taalcoördinatoren die al als zodanig werken in het voortgezet onderwijs.

Wanneer en waar? 

 • 14 november, 10.00 - 16.00 uur
 • 11 december 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • CPS Amersfoort

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school. Ons advies is eerst module 1 en dan module 2 te volgen, maar het kan ook andersom. 

Wat vonden anderen van deze training? 

 • 'Leerzaam en direct toepasbaar. Het maakt me enthousiast, omdat je gelijk verbetering ziet en enthousiasme merkt.'
 • 'De trainingen is inspirerend en praktijkgericht. Ook meteen toe te passen.'
 • 'Informatief, direct toepasbaar, veel bruikbaar materiaal en een prettige trainer met veel ervaring.'

Meer weten?

Training activerende werkvormen en ict
Training over tienerbrein, taal, leren en lesgeven
Training taalbeleidsplan schrijven

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Heb je vragen?

Zoek in de website