Spring naar mobiele navigatie

Over Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klas

Taal speelt een grote rol bij leren en ontwikkelen

Taal is immers voorwaarde, middel en doel bij leren. Als scholen merken dat voor veel leerlingen taal een struikelblok wordt voor leren en dat dit te herleiden valt uit tegenvallende leer- en examenprestaties, dan is het van belang dat de school aandacht gaat besteden aan taalbeleid bij alle vakken voor een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school.

Veelal krijgt een docent de rol van taalcoördinator en word je als taalcoördinator verantwoordelijk geacht voor de ontwikkeling en implementatie van taalbeleid in de onderwijspraktijk van je school.

Maar wat wordt er eigenlijk van een taalcoördinator verwacht? Hoe ontwikkel je als taalcoördinator een taalbeleidsplan en vooral hoe zorg ik dat ik mijn collega’s zover krijg dat ze taalbewust gaan lesgeven en taalbeleid ook leidt tot duurzame verbetering in de school.

In onderstaande overzicht wordt aangegeven welke verschillende onderwerpen er per module en dagdeel of dagdelen worden behandeld en/of geoefend.

De taalcoördinator als expert (2 dagdelen)

Dag 1: Ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid, luister- en spreekvaardigheid, differentiëren en formatief toetsen

Dagdelen 1 en 2:
In het onderwijs begint elke verandering bij het primaire proces van lesgeven. De meest succesvolle interventie voor de implementatie van taalbeleid is taalrijke didactiek. Dit is de taaldidactiek voor alle vakken waarmee de docenten de taalontwikkeling van de leerlingen stimuleren om zo de vakinhoudelijke doelen te kunnen bereiken. Om collega's te coachen op taalrijke didactiek is het van belang dat je de expertrol kunt vervullen bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid in een doorlopende leerlijn. De didactiek voor de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren komt tijdens deze cursusdag daarom uitgebreid aan bod.

De taalcoördinator als coach (2 dagdelen)

Dag 2: Taal in alle vakken, taalrijke vakdidactiek, coachen op taal
Door de lessen te verrijken met interactieve werkvormen die gericht zijn op bijvoorbeeld de ondersteuning bij woordenschat of leesvaardigheid of door taalrijke, mondelinge en schriftelijke opdrachten kan iedere docent bijdragen aan de taalontwikkeling van alle leerlingen. Bovendien helpt de extra aandacht voor taal in alle lessen de taalvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het leveren van  vakinhoudelijke leerprestaties. Tijdens deze cursusdag leer je hoe taalrijke didactiek eruit ziet in de praktijk en hoe je je collega’s kunt ondersteunen met tips en voorbeelden van taalactiverende werkvormen en de inzet van ICT bij het taalbewust lesgeven. Leerlingen ontwikkelen in iedere les hun taalvaardigheid en het leveren van vakinhoudelijke leerprestaties

Wat leer je? 

Na afloop van module 1 en 2:

 • Heb je zicht op de actuele beleidskaders, de wet- en regelgeving omtrent taalbeleid en het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor je eigen school.
 • Heb je een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van je school.
 • Heb je een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op jouw school.
 • Heb je geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor de vier taaldomeinen en daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal.
 • Kun je je collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luister en spreekvaardigheid.
 • Kun je je collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven.
 • Ken je de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen.
 • Heb je geleerd hoe je met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen in taalbeleid teweeg te brengen.

Voor wie? 

Taalcoördinatoren in het voortgezet onderwijs die aan de slag gaan of al aan de slag zijn gegaan met hun rol als taalcoördinator.

Wanneer en waar? 

14 november en 11 december 2023, 10.00 - 16.00 uur, CPS Amersfoort

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school. 

Ons advies is eerst module 1, dan module 2 te volgen, maar dat is niet voorwaardelijk. De trainers kunnen daarmee rekening houden.

Wat vonden anderen van deze training? 

 • “Leerzaam en direct toepasbaar. Het maakt me enthousiast omdat je gelijk verbetering ziet en enthousiasme merkt.”
 • "De trainingen zijn inspirerend en praktijk gericht. Ook meteen toe te passen."
 • “Ik ben tevreden over alle andere zaken rondom de training. Fijne en prettige plek met behulpzame en vriendelijke mensen."

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil me aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 815,00

Inclusief boek Woordenschatonderwijs Meer dan woorden leren

Deel met anderen

Heb je vragen?

Zoek in de website