Spring naar mobiele navigatie

Over Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

Leidinggeven als vaksectieleider

Schoolleiders en collega’s verwachten van jou als vaksectieleider dat je het voortouw neemt in onderwijskundige ontwikkelingen en in de realisering van de doelen van de school.

 • Maar hoe krijg je je vaksectieleden mee?
 • Hoe vergroot je hun eigenaarschap?
 • Welke aspecten van teacher leadership kunnen je helpen om je effectiviteit als vakgroepleider te vergroten?
 • Hoe word je als vaksectie een samenwerkend team vanuit een gemeenschappelijke visie?
 • En hoe doe je dat zonder dat je in hiërarchische zin leidinggevende bent? 

Ontwikkeling van de vaksectieleider

In toekomstbestendig onderwijs nemen nieuwe curricula met vakoverstijgend onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. Dat vraagt om samenwerking binnen teams en zeggenschap van die teams. De teams richten zich vooral op pedagogiek, algemene didactiek en vormgeving van het onderwijs. De vaksecties vervullen een steeds belangrijkere rol in de uitwerking en borging van onderwijskundige thema’s in hun vakgebied, zoals doorlopende leer- en ontwikkellijnen, maatwerk, gepersonaliseerd leren en nieuwe vormen van toetsen. De secties werken naast de teams met eigen verantwoordelijkheden, doelen en plannen. Deze ontwikkeling heeft ook impact op de positie van de vaksectieleider, die naast de teamleider een positie in de lijn krijgt en leiding geeft aan de vaksectie.

Deze training helpt je bij je ontwikkeling van vaksectieleider en kent twee speerpunten:

 • de ontwikkeling van leiderschap in je eigen rol
 • toepassing van verworven inzichten en vaardigheden in je eigen schoolsituatie met een praktijkopdracht

Wat leer je? 

 • Je krijgt inzicht en grip op je rol als leider van de sectie.
 • Je werkt planmatig aan het versterken van je persoonlijk vakmanschap als vaksectieleider en de begeleiding van je collega’s.
 • Je leert samen met collega’s projectmatig en opbrengstgericht te werken aan onderwijskwaliteit. 

Voor wie?

Vaksectieleiders, vaksectievoorzitters en docenten die deze rol ambiëren in voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

 • Dinsdag 9 januari 2024, 10.00 - 16.00 uur 
 • Dinsdag 6 februari 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • Individueel online coachgesprek
 • Dinsdag 26 maart 2024, 10.00 - 16.00 uur 
 • CPS Amersfoort

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijg je een voorbereidende opdracht en enkele intakevragen. Het leren wordt tijdens deze training ondersteund door het werken met een ELO (Moodle).

Wat vonden anderen van deze training?

 • 'Zeer waardevol en heel bruikbaar.'
 • 'Inhoud is ruim opgezet en geeft vanuit verschillende kanten handvatten.'
 • 'Een goede training!'

Meer weten?

Training over feedback tussen collega's en leidinggevenden (bij jou op school)
Blog Schoolontwikkeling: vergeet het vak zelf niet

STAPBUDGET1-11-22

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer 2024 € 1.455,00

Heb je vragen?

Zoek in de website