Spring naar mobiele navigatie

Over Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Taalcoördinator module 1: Taalbeleid in de school

Duurzame verbetering taalonderwijs

Een goede taalbeheersing is niet alleen een leerdoel op zich, maar ook een voorwaarde en een middel om te kunnen leren bij alle vakken. Als taal voor veel leerlingen bij jou op school een struikelblok is bij het leren, dan leidt dat vaak ook tot tegenvallende leer- en examenprestaties bij alle vakken. Schoolbrede aandacht voor taalbeleid is de weg naar betere taalbeheersing en verbetering van de leer- en examenprestaties. Hier ligt een belangrijke taak voor jou als taalcoördinator.

Wat doet een taalcoördinator?

Als taalcoördinator wil je graag werken aan een duurzame verbetering van het taalonderwijs op school. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld een taalbeleidsplan? Hoe zorg je dat dat plan ook uitgevoerd wordt en op welke manier krijg je je collega’s zover dat ze taalbewust gaan lesgeven? Deze tweedaagse module van de opleiding taalcoördinator gaat over taalbeleid in de school. De andere module van deze opleiding spitst zich toe op taalbeleid in de klas.

Taalbeleidsplan doorvoeren in de school

In deze module wordt duidelijk welke verantwoordelijkheden en middelen bij de rol van taalcoördinator horen en wat de visie van de school op taalonderwijs is. We bespreken het format van een volledig taalbeleidsplan en maken hiervoor een analyse van de actuele situatie, onder andere aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse. De taalcoördinator is een informeel leider. Als zodanig is het belangrijk om te weten hoe je invloed kunt uitoefenen, hoe je feedback geeft, draagvlak creëert en omgaat met weerstand. Je oefent in deze module ook met gespreks- en coachingsvaardigheden.

Wat leer je? 

Na afloop van module 1 en 2:

 • ken je de actuele beleidskaders en de wet- en regelgeving over taalbeleid
 • heb je zicht op het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor je eigen school
 • heb je een aanzet geschreven voor het taalbeleidsplan van jouw school
 • heb je een analyse gemaakt van de beginsituatie voor de implementatie van een taalbeleidsplan op jouw school
 • heb je geleerd wat een effectieve en taalrijke didactiek is met extra aandacht voor de vier taaldomeinen en daarbij behorende leerlijnen van het wettelijk vastgestelde referentiekader taal
 • kun je je collega’s praktisch aan de slag laten gaan met de toepassing van effectieve, taalrijke didactiek met aandacht voor de integratie van alle vier de taalvaardigheden
 • kun je je collega’s observeren in de klas in het kader van taalrijke didactiek ofwel taalbewust lesgeven
 • ken je de basiselementen van training, coaching en feedback geven van collega’s om hen te helpen de focus op taal in hun lessen te verfijnen
 • heb je geleerd hoe je met de verschillende partijen binnen de school kunt communiceren om veranderingen in taalbeleid teweeg te brengen

Voor wie? 

Taalcoördinatoren die al als zodanig werken in het voortgezet onderwijs.

Wanneer en waar? 

 • 8 december 2023, 10.00 - 16.00 uur
 • 23 januari 2024, 10.00 - 16.00 uur
 • CPS Amersfoort

De volgende groep start 25 maart 2024

Deze module hangt samen met Taalcoördinator module 2: Taalbeleid in de klasOns advies is eerst module 1 en dan module 2 te volgen, maar het kan ook andersom.

Wat vonden anderen van deze training? 

 • ‘Inhoud is direct te gebruiken bij het maken van een taalbeleidsplan voor de school.’
 • ‘De trainer weet heel goed waar ze het over heeft. Goed bruikbaar materiaal, helpt je nadenken en voortzetten waar je mee bezig bent.’
 • 'Informatief, direct toepasbaar, veel bruikbaar materiaal en een prettige trainer met veel ervaring.'

Meer weten?

Training taalbeleidsplan schrijven
Training Beter begrijpend lezen bij alle vakken
Training over tienerbrein, taal, leren en lesgeven

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Prijs per deelnemer € 975,00

Heb je vragen?

Zoek in de website