Spring naar mobiele navigatie

Berichten geschreven door Els Loman

Berichten van "Els Loman"

 1. Eigenlijk wil je ze gewoon beter leren nadenken

  12 december 2023 om 09:34 - door Els Loman, Bob Coenraats - 0 reacties

  'Leescrisis’
  ‘Taalvaardigheid weer gedaald’
  ‘PISA scores alarmerend’

  Iedereen valt over de nieuwste resultaten van PISA. Toch is het voor vakdocenten helemaal geen onverwacht nieuws. Je denkt dat je de leerlingen de nieuwe stof goed hebt uitgelegd of dat duidelijk is hoe ze een goede discussie moeten voeren. Maar vaak blijken ze iets letterlijk uit hun hoofd te leren zonder het echt te begrijpen en te kunnen toepassen in een andere context.

  Lees meer over "Eigenlijk wil je ze gewoon beter leren nadenken"

 2. Leer je leerlingen redeneren en formuleren door structuur en logica

  12 januari 2023 om 10:58 - door Els Loman, Bob Coenraats - 0 reacties

  Over de taalvaardigheid bij leerlingen is al veel gezegd: de achteruitgang lijkt een feit, het probleem is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en het is lastig om daar in het onderwijs grip op te krijgen. Bij alle vakken zie je vaak dat leerlingen denken de inhoud te begrijpen, maar dat ze hun antwoord niet goed kunnen formuleren als ze de stof zelf moeten uitleggen of er een vraag over moeten beantwoorden. De oorzaak? Veel leerlingen missen de algemene taalkennis en ‑vaardigheid om zich goed uit te drukken. 

  Lees meer over "Leer je leerlingen redeneren en formuleren door structuur en logica"

 3. Leren schrijven kan zo veel leuker en makkelijker

  13 oktober 2022 om 15:15 - door Els Loman - 2 reacties

  Leerlingen schrijven meer dan ooit. Een belangrijk deel van hun sociale communicatie verloopt schriftelijk via social media. Maar vraag je ze op school om een wat langere en formele tekst zoals een verslag of brief, dan zie je vaak onvoldoende structuur, kromme zinnen en stijlbreuken. Beter schrijfonderwijs is duidelijk gewenst. Deel daarvoor het schrijfproces op in stappen, geef leerlingen veel meer eigenaarschap over het leren schrijven en laat ze aan relevante teksten werken. Dan wordt leren schrijven niet alleen beter, maar ook makkelijker en leuker.

  Lees meer over "Leren schrijven kan zo veel leuker en makkelijker"

 4. Taalbeleid bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan Leiden

  9 november 2021 om 12:11 - door Els Loman - 0 reacties

  “Markeer van hoofdstuk twee alle woorden waarvan je de betekenis niet kent”, vroeg de docent godsdienst van het Bonaventuracollege zijn brugklasleerlingen. Dat bleek beduidend meer markeringen op te leveren dan verwacht. Veel docenten overschatten de woordenkennis van leerlingen. Bij het Bonaventuracollege (mavo-havo-vwo) zijn de ogen sinds vorig jaar geopend en richten alle docenten zich actief op taalvaardigheid. “Want pas als leerlingen bij elk vak ondergedompeld worden in taal, zal hun taalvaardigheid toenemen”, meent Barbera van Haeften, sectievoorzitter en docent Nederlands.

  Lees meer over "Taalbeleid bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan Leiden"

 5. Vrij en veel lezen helpen jou en je leerlingen over de grenzen heen te kijken en uit je eigen echoput te klimmen

  5 oktober 2021 om 12:24 - door Els Loman - 0 reacties

  Het thema van de Week van Nederlands (vorige week) was Over grenzen heen kijken en dat is niet voor niets. Het is een probleem van onze tijd: mensen die in de echokamers van de sociale media niet meer met elkaar in gesprek zijn maar vooral in oneliners binnen eigen grenzen hun eigen gelijk uitventen (Custers, 2019). Juist voor leerlingen is het belangrijk dat zij over de grenzen kijken en kennismaken met andere perspectieven op hun eigen realiteit, om zo uit hun echobubbels te kunnen treden. Hiervoor wordt mediawijsheid en burgerschapsvorming vaak genoemd als oplossing, maar er is ook een al eeuwenoud middel om je horizon te verbreden en gesprekken te openen: vrij en veel lezen ofwel het lezen van een goed boek.

  Lees meer over "Vrij en veel lezen helpen jou en je leerlingen over de grenzen heen te kijken en uit je eigen echoput te klimmen"

 6. Let op je woordenSCHAT!

  6 september 2021 om 09:47 - door Els Loman - 1 reactie

  Het woord ‘schat’ zit niet voor niks in ‘woordenschat’. Woorden geven rijkdom. Ze maken dat je kunt lezen, schrijven en spreken, maar ook denken en leren. Hoe rijker je woordenschat, des te makkelijker kun je kennis verwerven en communiceren. Daarmee hebben leerlingen met een grotere woordenschat betere kansen in de maatschappij. En er zijn grote verschillen: sommige volwassenen kennen maar 17.000 woorden en anderen 50.000*. Door thuis op school en de rest van hun leven veel woorden te leren, krijgen kinderen dus betere kansen. 

  Lees meer over "Let op je woordenSCHAT!"

 7. Wat je schrijft, beklijft

  4 juni 2021 om 09:22 - door Els Loman - 1 reactie

  Herken je dit: een samenvatting die duidelijk geknipt en geplakt is? Teksten met kromme zinnen, slecht geformuleerde antwoorden en taalfouten in bijna elke zin? Leerlingen hebben moeite met schrijven. Uit recent onderzoek van de Inspectie blijkt ook dat de afgelopen twintig jaar weinig verbeterd is op dit vlak. Begrijpelijk ook. Want niet alleen veel leerlingen, ook veel docenten hebben een hekel aan het gangbare schrijfonderwijs. Leerlingen moeten daarin een hoop moeite doen voor teksten die in de prullenbak verdwijnen. Docenten zitten weekenden na te kijken en zien dat hun inspanningen weinig opleveren. 

  Lees meer over "Wat je schrijft, beklijft"

 8. Van tekst naar tekst bij de vreemde talen: Wat is goed schrijfonderwijs?

  2 juni 2021 om 17:17 - door Els Loman - 0 reacties

  Schrijfvaardigheidsonderwijs is binnen de vreemde talen vaak een wat ondergeschoven kindje, en zeker in de onderbouw. Als er al iets aan schrijfvaardigheid gebeurt dan zijn het vaak geleide schrijfopdrachten of opdrachten bedoeld om een bepaalde grammaticale constructie of woordenschat aan te leren. Maar schrijven verdient echt meer aandacht in het vreemdetalenonderwijs, als een belangrijke rader in de machine voor het stimuleren van lezen, denken en uitbreiden van de lexicale en grammaticale fluency. Hoe geef je goed schrijfonderwijs bij de vreemde talen gestalte? In dit eerste blog bakenen we af wat CPS verstaat onder schrijfonderwijs bij de vreemde talen. 

  Lees meer over "Van tekst naar tekst bij de vreemde talen: Wat is goed schrijfonderwijs?"

 9. Structureel betere resultaten met schoolbreed taalbeleid en lezen in het vo/vmbo

  10 mei 2021 om 13:55 - door Els Loman - 0 reacties

  Op steeds meer scholen in Nederland wordt het al ingevoerd: twee keer per week lezen alle leerlingen en docenten tegelijkertijd twintig minuten; onafhankelijk van welk vak de leerlingen op dat moment hebben. Dit is een van de manieren om het vrij lezen te stimuleren en taalvaardigheid te verbeteren. Gezien de steeds slechter wordende leesresultaten geen overbodige luxe.

  Lees meer over "Structureel betere resultaten met schoolbreed taalbeleid en lezen in het vo/vmbo"

 10. Kwaliteiten van leerlingen als logisch bruggetje naar burgerschapsvorming

  14 november 2019 om 10:01 - door Els Loman - 0 reacties

  Op een school start een bordsessie waarvoor leerlinglijsten zijn opgehangen. De school wil in het kader van burgerschap meer aandacht besteden aan de kwaliteiten van leerlingen. Elke docent heeft de opdracht om een eigenschap of kwaliteit van de leerling te noemen, los van wat de leerling presteert voor zijn of haar vak. Verschillende docenten komen erachter dat zij van een behoorlijk aantal leerlingen buiten de vak-en toetsresultaten weinig tot niets weten. Schoolteams kunnen zich afvragen of het voor burgerschap wel echt nodig is dat docenten kwaliteiten van de leerlingen kennen.

  Lees meer over "Kwaliteiten van leerlingen als logisch bruggetje naar burgerschapsvorming"

Zoek in de website