Sluiten

Zoeken in de website

Misverstand over begrijpend lezen: het start pas in groep 4…

Misverstand over begrijpend lezen: het start pas in groep 4…

Pas in groep 4 wordt begrijpend lezen een onderdeel van het lesprogramma. Tenminste, dat is vaak de praktijk. Daardoor laten we in de ontwikkeling van leesbegrip een geweldige kans met een groot effect liggen. Wie in de onderbouw werkt aan begrijpend luisteren, legt een krachtige basis voor het begrijpend lezen in de bovenbouw.

Dezelfde vaardigheden

Door te luisteren naar een tekst leren kinderen om er betekenis aan te verlenen. De leerkracht structureert de tekst door hardop te denken, illustraties te benutten en de kinderen actief te betrekken. Zo breiden de kinderen tijdens het luisteren hun kennis uit en verbinden ze nieuwe informatie aan wat ze al weten.

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen doen een beroep op dezelfde denk- en leervaardigheden. Leerlingen die hier op jonge leeftijd ervaring mee opdoen, profiteren daar enorm van als ze later zelf teksten gaan lezen. Begrijpend lezen start dus niet pas in groep 4 (evenmin als begrijpend luisteren stopt in groep 4).

Hardop denkend voorlezen

De meeste onderbouwleerkrachten zijn keien in voorlezen. Hardop denkend voorlezen is voor hen routine; onbekende begrippen uitleggen, ingewikkelde passages toelichten… Zij doen alles om hun luisterende leerlingen te helpen om de tekst te begrijpen. Door het voorlezen van verhalende en (aanrader!) informatieve teksten geven onderbouwleerkrachten een krachtige impuls aan de kennis van de wereld en de woordenschatontwikkeling. Bovenbouwleerkrachten kunnen voortbouwen op deze stevige basis die door hun onderbouwcollega’s is gelegd.

Schoolleider als verbinder

Als schoolleider bent u in de positie om deze belangrijke afstemming tussen onder- en bovenbouw te bevorderen. Door deze afstemming ontstaat een doorgaande leerlijn. Deze begint met het luisteren naar allerlei teksten in de onderbouw en wordt vervolgens in alle groepen doorgezet. Het is zaak dat alle leerkrachten de denkvaardigheden aanbieden en de leerlingen er gericht mee laten oefenen. Zo leren de leerlingen om met zelfvertrouwen te gaan denken over wat ze zien, horen en lezen. Ze zullen deze denkvaardigheden steeds zelfstandiger gaan toepassen bij het lezen en begrijpen van teksten. En dat is exact wat we willen, want begrijpend lezen is een van de meest essentiële vaardigheden in hun hele schoolloopbaan – het is hét voertuig voor kennisvergaring en leren.

Lezen over andere misverstanden?

De gedachte dat begrijpend leesonderwijs pas start in groep 4 is slechts één van de misverstanden in dit vakgebied. We helpen ze graag uit de weg. Benieuwd naar twee andere grote misverstanden? Download dan gratis het e-book waarin we daar meer over vertellen. U vindt er ook praktische tips in om het begrijpend leesonderwijs op uw school te versterken. Succes!

Plaats een reactie

Over de auteur

CPS

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan