Leader in Me in de praktijk: een leerkracht vertelt

Leader in Me in de praktijk: een leerkracht vertelt

Ik ben Robert Streunding, leerkracht van groep 1/ 2 op de Singel in Schiedam en werkgroepleider van het 'Lighthouse team'. Het 'Lighthouse team' is een werkgroep die meer eigenaarschap wil creëren bij kinderen, leerkrachten en ouders om vanuit gezamenlijk oogpunt het onderwijs op De Singel steeds meer vorm te geven vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey. Hierin willen wij als werkgroep proactief voorgaan door te leiden en te modellen. Maar ook door te inspireren en te motiveren.

In dit blog wil ik u vertellen over wat de gewoontes op de Singel hebben gedaan. Zo'n 4 jaar geleden begon het voor ons als team. We zaten bij elkaar in het Lentiz Life college voor een tweedaagse training. Afwachtend op wat de 7 gewoonten inhouden en eventueel kunnen brengen.

De Singel was het jaar ervoor onder leiding van Inge Werneke een andere route ingeslagen. Een waarin meer een beroep werd gedaan op eigen verantwoordelijkheid en inzicht in relatie met de ander, maar vooral een waarin  het vergroten van de professionele ruimte van de leerkrachten centraal stond en staat.

Van binnen naar buiten

Deze dag maakten wij kennis met de 7 gewoonten. Waarin wij ze eerst zelf hebben ervaren om vanuit daar ook de kinderen enthousiast te krijgen. De gewoontes beginnen bij jezelf om vanuit daar de relatie met anderen aan te gaan. Symbool daarvoor staat de boom, dus je begint vanuit je eigen wortels. Heel logisch natuurlijk. Maar dit heeft de Singel een heleboel gebracht.

Binnen de Singel werken wij vanuit het motto Denken Durven en Doen, waar de 7 gewoonten onderdeel uitmaken van het Durven. Durf jezelf te zijn, durf op jezelf te vertrouwen en durf op de ander te vertrouwen. Van binnen naar buiten dus.

Pedagogisch klimaat

Samen met de 'Kanjermethode' hebben de 7 gewoonten vorm gegeven aan een pedagogisch klimaat waar wij trots op zijn. Dit is een klimaat waarin de leerkrachten, kinderen en steeds meer ook de ouders een gemeenschappelijke taal spreken. Daardoor kunnen we steeds sneller en adequater omgaan met verschillen en de groepsprocessen kunnen beter worden benoemd en aangepakt.

Op De Singel is dit o.a. terug te zien in de vergaderstructuur waarin met het einddoel voor ogen (gewoonte 2) vergaderingen effectiever en vanuit een gezamenlijk oogpunt en concreet doel gehouden worden. Of op de manier hoe hoofd en bijzaken van elkaar gescheiden worden en belangrijke zaken eerst gedaan worden (gewoonte 3). De taal komt terug in gesprekken die wij voeren met elkaar, met de kinderen, met de ouders of bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek. De gewoontes hebben ons geholpen steeds meer zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderwijs dat wij geven en elkaar daar ook vanuit vertrouwen op aan te spreken. Sinds dit jaar werken wij net als een aantal andere scholen vanuit leerteams en geven de gewoontes ons een grote voorsprong in de communicatie en hoe dit effectief vormgegeven kan worden.

Wij zoeken iedere dag naar manieren om de taal van de gewoontes in ons onderwijs te verweven om daarmee de kinderen te leren om proactief keuzes te maken. Wanneer in de school wordt gewerkt volgens de 7 gewoonten leren de kinderen hoe zij effectief kunnen zijn, proactief kunnen communiceren en kunnen werken aan hun relaties met anderen. Het gaat om zicht te krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei situaties. De gewoonten hebben binnen De Singel gezorgd voor een taal waarin de kinderen van kleuter tot groep 8 leren om steeds meer zelf verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die zij maken en daarmee invloed uit te kunnen oefenen op hun leerproces.

De gewoontes hebben ons geholpen steeds meer zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderwijs dat wij geven en elkaar daar ook vanuit vertrouwen op aan te spreken.

Persoonlijk

Persoonlijk hebben de gewoontes mij ook veel gebracht. Vooral gewoonte 1 (Wees proactief): de bewustwording dat als je iets voor elkaar wil krijgen je daar zelf de meeste invloed op hebt en daarin de dingen proactief tegemoet kunt treden in plaats van reactief achteroverleunen of klagen heeft mij geholpen. Ook de bewustwording van gewoonte 5 (Eerst begrijpen dan begrepen worden) is iedere dag weer belangrijk om in het achterhoofd te houden. Vaak denk ik zelf een ander goed te begrijpen, maar door deze gewoonte ben ik hier meer en bewuster mee omgegaan.

Al moet ik zeggen dat ik dat thuis bij mijn vrouw en kinderen vaak lastiger vind dan op school. De gewoontes vragen om iedere dag ermee te oefenen. Ik merk dat ik nooit klaar ben en ieder dag fouten maak, om daarna weer proactief verder te gaan. Maar dat is ook prima. Niemand is perfect, maar we kunnen wel allemaal groeien door bewustwording en door te reflecteren. Dat is toch ook waar het bij het leren van de kinderen in onze klassen om gaat?

Dit gastblog is een transcript van een presentatie die Robert hield voor al zijn 350 collega's tijdens een studiedag van de stichting PRIMO over de 7 gewoontes.

Over de auteur

Robert Streunding

Robert is leerkracht van De Singel in Schiedam. De Singel is een Leader in Me school. Binnen De Singel is Robert werkgroepleider van het 'Lighthouse team'

Zoek in de website