Sluiten

Zoeken in de website

Het project: razendsnel verbeteren op het Rembrandt College

Het project: razendsnel verbeteren op het Rembrandt College

In juni 2020 werd Ruud van Tergouw rector-bestuurder van het Rembrandt College in Veenendaal. De school zat toen middenin een intensief verbetertraject. Na een jaar hard werken heeft zijn school inmiddels weer het inspectieoordeel voldoende gekregen. Van Tergouw vertelt hoe het nu met de school en met het team gaat.

In juni 2020 werd Ruud van Tergouw rector-bestuurder van het Rembrandt College in Veenendaal. De school zat toen middenin een intensief verbetertraject. Na een jaar hard werken heeft zijn school inmiddels weer het inspectieoordeel voldoende gekregen. Van Tergouw vertelt hoe het nu met de school en met het team gaat.

Wat ging er mis?

In september 2019 kreeg het Rembrandt College een negatief inspectieoordeel. Er was veel aan de hand op de school: onder meer het didactisch handelen (OP2) en het zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP3) waren onvoldoende, net als kwaliteitszorg (KA1), kwaliteitscultuur (KA2) en verantwoording en dialoog (KA3).

Wat is eraan gedaan?

De school werd op het moment van het negatieve inspectieoordeel geleid door interimdirecteur Yvette van Dijk. Op advies van de onderwijsinspectie schakelde zij meteen Leren verbeteren in. Ook stelde zij een interim-teamleider aan als integraal verantwoordelijke voor het onderwijskundig verbeterplan.

LV-logo-leren verbeterenDirect na de herfstvakantie van 2019 vond de intake van Leren verbeteren plaats. Samen met adviseurs Clarien Veltkamp (adviseur CPS) en Harry van Goor (adviseur B&T) ging de school vervolgens aan de slag met de verbeterpunten van de inspectie. De adviseurs legden de focus op het opbouwen van kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur die merkbaar moest zijn tot in de klas. Zij schoven zoveel mogelijk aan bij overleggen in de school. Ondertussen werkte de teamleider verder aan het onderwijskundig verbeterplan samen met Clarien Veltkamp. In dat plan stond het geven van een pedagogisch en didactisch ‘goede’ les centraal. Er werden onder meer lesbezoeken bij alle docenten georganiseerd, waarna de teamleider feedback geeft. Ook hierbij ondersteunden de adviseurs van Leren verbeteren.

Rijdende trein
Middenin het verbetertraject werd Ruud van Tergouw aangesteld als nieuwe rector-bestuurder. “Ik sprong in juni 2020 op een rijdende trein. Er was een goede overdracht van de interim-rector, maar de trein reed wel heel hard toen.” Het verbetertraject vroeg veel van alle medewerkers, merkte Van Tergouw: “Ik kwam binnen op een school die nog steeds in beroering was. Men was druk en moe. Vanwege corona moesten er veel lessen op afstand worden gegeven, wat ook weer veel eiste van het team. Daar kwam nog bij dat het aantal aanmeldingen terugliep, wat natuurlijk niet goed was voor de stemming.”

Ondertussen speelde ook nog het proces van verzelfstandiging, vertelt Van Tergouw: “We waren de laatste gemeenteschool van Nederland. Hoewel dit niet het dagelijks werk van docenten raakte, doet dat wel wat met een school. Als er zoveel dingen tegelijkertijd veranderen, kan dat lastig zijn om mee om te gaan.”

Toch stonden de verbeteringen goed op de rails bij zijn komst, vindt Van Tergouw: “De interim-rector en de teamleider hadden de verbeteropdracht samen met Leren verbeteren en het team voortvarend opgepakt. De teamleider heeft alle verbeterstappen volgens plan uitgevoerd, ondersteund door Clarien van Leren verbeteren. En ik ben door de teamleider ook goed en snel ingewerkt. De interim-rector heeft voor mijn komst al geschreven aan een schoolplan, want dat was er voorheen niet. Ik ben daarmee verdergegaan en dat is inmiddels goedgekeurd door de inspectie.”

Review
Leren verbeteren heeft de school ook geholpen bij het uitvoeren van een review in het najaar van 2020. Die bracht wederom de kwaliteit van de lessen in kaart. “We wilden weten wat de stand van zaken was, maar merkten dat de resultaten van de review nog steeds aardig overeenkwamen met de bevindingen van de inspectie een jaar eerder. Er was wel verbetering te zien, maar de problemen waren nog niet weg. We hebben toen gesprekken gehad met de schoolleiding om meer zaken te verankeren in het schoolplan. Ook nu werken we daar nog aan.”

Hoe gaat het nu?

In februari 2021 vond een uitgebreid herstelonderzoek van de inspectie plaats. De school kreeg weer het predicaat voldoende. “We hebben aan alle herstelopdrachten voldaan. Samen hebben we voldoende kunnen laten zien dat we werken aan de kwaliteitsverbetering en aan het didactisch handelen”, verzucht Van Tergouw enigszins opgelucht. “Iedereen heeft enorm hard moeten werken om dit voor elkaar te krijgen. Men heeft de veerkracht gehad om dingen aan te pakken, ook tijdens de coronacrisis. Daar ben ik trots op.”

De komende tijd zullen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur nog veel van zijn aandacht vergen: “We hebben er veel tijd in gestoken om KA1, KA2 en KA3 op orde te krijgen. De dialoog in de school is op gang gebracht, maar die moet wel doorgaan. Ik zeg altijd ‘spreek me vooral tegen, want daar komen betere beslissingen van’. Ik hoop dat we nu een basis in de school hebben waarin iedereen zich vrij voelt om mee te denken over kwaliteitsverbetering.”

Clarien Veltkamp blijft nog even aan de school verbonden: “Ze zal ook de komende tijd een klankbord voor ons zijn en mij en het MT adviezen blijven geven. Ik ben bijvoorbeeld bezig met het schoolplan voor 2021-2024 en zal daarin alle onderwijskundige verbeteringen van de laatste anderhalf jaar een plaats geven. Ook gaan we de review herhalen om wederom te kijken waar we staan. De trein rijdt dus nog steeds door!”

De adviseur aan het woord

Clarien Veltkamp blikt terug op de ondersteuning van Leren verbeteren op het Rembrandt College: “Het traject was heel intensief. Er was veel aan de hand op allerlei fronten; in de periode dat ik er was, is bijna de hele schoolleiding gewisseld.

Cruciaal in het verbeterproces was dat we meteen gestart zijn met het de levende kwaliteitszorg, werken aan de leskwaliteit en samenwerken aan doelen binnen de vaksecties. Ik heb heel nauw samengewerkt met de interim-teamleider, die verantwoordelijk was voor het onderwijskundig verbeterplan. Corona of niet, de schoolontwikkeling ging door. We hebben maandenlang meerdere keren in de week overlegd en verbeteringen geïnitieerd.

Vanaf nu gaat de school verder werken aan de onderwijsontwikkeling. Het borgen en doorontwikkelen van wat er bereikt is, is heel belangrijk in deze fase. Verbeteren wordt ontwikkelen, vastgelegd in het schoolplan. Ik mag daarbij de komende tijd nog bij betrokken zijn met een kritische blik van buiten.”

Deze tekst is geschreven door Cindy Curré en is ook gepubliceerd op de website van Leren Verbeteren.

Plaats een reactie

Over de auteurs

Clarien Veltkamp 2022.jpg

Clarien Veltkamp

Clarien is bij CPS procesbegeleider schoolontwikkeling, gespecialiseerd in het coachen van managementteams, schoolleiders en middenmanagers en gecertificeerd trainer in de 7 gewoonten van Stephen Covey.

Bekijk profiel

Cindy Curré (tekst)

Cindy Curré is zelfstandig journalist/redacteur en werkt o.a. voor project Leren verbeteren en het VO Magazine.

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan