Sluiten

Zoeken in de website

Burgerschapsonderwijs en de zeven gewoonten van Covey

Burgerschapsonderwijs en de zeven gewoonten van Covey

Als leraar in het basisonderwijs heb je een cruciale rol bij het vormen van kinderen die niet alleen cognitief succesvol zijn, maar ook verantwoordelijk, betrokken en empathisch zijn.

Burgerschapsonderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze waarden en executieve vaardigheden bij kinderen. Het gebruik van de zeven eigenschappen van Covey kan een handzaam kader bieden om dit te bereiken.

De zeven gewoonten

De zeven gewoonten van Covey bieden een holistische benadering van persoonlijke groei en effectief gedrag. Door deze gewoonten toe te passen in het onderwijs, kunnen leraren een sterke basis leggen voor burgerschapsvorming en sociale-emotionele ontwikkeling.

Proactiviteit

Leer kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en keuzes. Moedig hen aan om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen succes en welzijn. Laat hen begrijpen dat hun acties invloed hebben op henzelf en anderen, zowel binnen als buiten de schoolomgeving.

Begin met het einde voor ogen

Help kinderen doelen te stellen en een visie te hebben voor wie ze willen worden en wat ze willen bereiken. Stimuleer hen om na te denken over hun persoonlijke waarden en ambities. Dit zal hen helpen om bewust keuzes te maken en betekenisvolle bijdragen te leveren aan de samenleving.

Belangrijke zaken eerst

Leer kinderen prioriteiten te stellen en effectief tijdmanagement toe te passen. Help hen te begrijpen dat het balanceren van verantwoordelijkheden en het maken van keuzes belangrijk is voor een gezonde levensstijl en persoonlijke groei. Dit zal hen helpen om hun schoolwerk, sociale relaties en andere verantwoordelijkheden op een evenwichtige manier te beheren.

Denk win-win

Moedig kinderen aan om samen te werken, empathie te tonen en respectvolle relaties op te bouwen. Leer hen dat conflicten normaal zijn, maar dat ze op een constructieve manier kunnen worden opgelost door rekening te houden met de behoeften van anderen. Dit bevordert een positieve en inclusieve schoolcultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Help kinderen luistervaardigheden te ontwikkelen en zich in te leven in de gevoelens en perspectieven van anderen. Moedig hen aan om open te staan voor verschillende ideeën en meningen, en bevorder respectvolle communicatie in de klas. Dit versterkt de empathie en bevordert begrip en tolerantie.

Synergie

Leer kinderen samen te werken en hun unieke talenten en perspectieven te waarderen. Moedig hen aan om hun krachten te bundelen en gezamenlijke doelen na te streven. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en stimuleert creatief denken en probleemoplossende vaardigheden.

Houd de zaag scherp

Benadruk het belang van zelfzorg en persoonlijke groei bij kinderen. Moedig hen aan om gezonde gewoonten te ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Stimuleer levenslang leren en de ontwikkeling van hun talenten en interesses, zodat ze zichzelf voortdurend kunnen verbeteren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Burgerschap bij kinderen

Door de zeven gewoonten van Covey toe te passen in het basisonderwijs, kunnen leraren een krachtige invloed uitoefenen op de ontwikkeling van burgerschap bij kinderen. Het helpt hen niet alleen om cognitieve succes te behalen, maar ook om essentiële waarden en vaardigheden te ontwikkelen die hen zullen helpen te leven in een steeds veranderende wereld. Door proactiviteit, doelgerichtheid, empathie en samenwerking te stimuleren, leggen we de basis voor de vorming van veerkrachtige en verantwoordelijke burgers die een positieve impact kunnen hebben op de maatschappij.

 

Meer weten?

Op de pagina over de Training Burgerschapsonderwijs vormgeven binnen je school vind je meer informatie over onze tweedaagse training waarmee je effectief richting geeft aan je “burgerschapsweg”.

Wil je meer informatie over 7 gewoonten van Stephen Covey in het basisonderwijs? Bezoek dan de themapagina Covey in het onderwijs home - CPS.nl

 

Je kunt ook altijd direct contact met mij opnemen. Mijn gegevens vind je onderaan dit blog.

Plaats een reactie

Over de auteur

Cor Verbeek 2023.png

Cor Verbeek

Cor Verbeek is adviseur bij CPS en werkzaam in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hij traint en begeleidt teams en directies bij het persoonlijk leiderschap. Daarbij maakt hij onder andere gebruik van de 7 Gewoonten van Covey.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan