Spring naar mobiele navigatie

CVO Rotterdam

CVO Rotterdam

Case: 
Behoefte aan een management development traject om goed werkgeverschap te tonen en leraren, teamleiders en directies de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen.

Interview met: 
Kees Kalkman, Kwartiermaker HR-functie CVO

Het management development programma stond al in de steigers toen Kees Kalkman in augustus 2017 bij CVO aan de slag ging. CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.) telt 7 scholengroepen met in totaal 21.000 leerlingen en 37 schoolgebouwen in Rotterdam en omgeving. Kalkman’s functie kwam voort uit een transitie waarbij diensten als huisvesting, ICT, facilitair en financiën gemeenschappelijk werden georganiseerd. Kalkman kreeg de taak om als 'kwartiermaker' de HR-functie in te richten. In dit interview vertelt hij wat het programma dat CVO samen met CPS heeft opgezet inhoudt.

Wat was de aanleiding voor het programma?

"We zijn het management development programma op de eerste plaats gestart met het doel om goed werkgeverschap te tonen. Om de leraren, teamleiders en directies van onze scholen de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen en beter te worden in wat ze doen. Daarnaast willen we vacatures die gaan ontstaan bij de schoolgemeenschappen en bij CVO meer uit eigen kweek invullen. Het gaat dan om leidinggevende functies als teamleiders, directeuren van scholen en algemene directie."

“Om een passend programma te ontwikkelen zijn we op zoek gegaan naar een geschikte partner. Er kwam een aanbesteding en een aantal partijen kreeg de kans om een voorstel te doen. CVO wilde in de voorstellen een aantal zaken terugzien. Aandacht voor persoonlijk leiderschap bijvoorbeeld en ruimte voor uitwisseling en intervisie met collega’s. Verder vonden we het belangrijk dat het programma, naast theoretische achtergronden, uit praktische opdrachten zou bestaan. Het moest aansluiten bij de beroepstandaard, deels vraaggericht zijn en modulair zijn opgebouwd. "

Vanwaar de keuze voor CPS?

"We hebben voor CPS gekozen, omdat die een goede naam in de markt hebben. Ze hebben ervaring met dit soort trajecten en state-of-the-art kennis van schoolontwikkeling. En ze konden ook het gevraagde maatwerk bieden in dit omvangrijke traject."

Hoe ziet het programma eruit?

"Het is een traject van twee jaar dat in de zomer van 2019 wordt afgesloten. Het programma is bedoeld voor docenten met ambitie, teamleiders en schooldirecties. Het bestaat uit twee vaste onderdelen: de 7 gewoonten van Stephen Covey, dat gericht is op de eigen ontwikkeling, en op onderwijskundig leiderschap. Naast deze twee onderdelen kunnen de deelnemers kiezen uit diverse modules, waaronder HR, financiën, verandermanagement, cultuurinterventie en thematische interventie. De deelnemers volgen het programma 'klassikaal' en ze krijgen opdrachten en huiswerk mee."

Wie waren bij het project betrokken?

"Vanuit CVO hebben de beleidsadviseur HR en de algemeen directeur die HR in haar portefeuille heeft de kar getrokken. En vanuit CPS waren adviseurs Cor Verbeek en Linda Odenthal betrokken, zowel bij de totstandkoming van het traject als bij de uitvoering die nu plaatsvindt."

Hoe zijn jullie gestart met het traject?

"We hebben iedereen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Ik hoor onze bestuurder nog zeggen: als we nou met 20 man kunnen starten zou het mooi zijn. De opkomst bij de voorlichtingsbijeenkomst was echter overweldigend en uiteindelijk zijn we met 103 mensen gestart in vijf groepen. Na een kick-off gegeven door CPS, begonnen we in november 2017 met 16 docenten. In februari dit jaar kwamen daar 68 teamleiders en 29 schooldirecteuren bij."

"Er is een grote waardering voor de invulling die CPS eraan geeft, met name ook de waardering voor de deskundigheid van de trainers is opvallend."

- Kees Kalkman

Hoe ervaren de teams het?

Het project loopt nog maar kort, maar hoe wordt het ervaren binnen de teams?

"Inmiddels hebben de eerste groepen het onderdeel met de 7 gewoonten van Stephen Covey afgerond. Het gedachtegoed van Covey wordt zeer gewaardeerd, dat doet echt wat met mensen.”

“Uit de enquête die we nu aan het houden zijn, blijkt dat het programma bij 85 procent van de deelnemers voldoet aan de verwachtingen. Zo vindt men dat het de bewustwording vergroot, nieuwe inzichten geeft en tools aanreikt waar men in de praktijk mee aan de slag kan. Er is een grote waardering voor de invulling die CPS eraan geeft, met name de waardering ook voor de deskundigheid van de trainers is opvallend.”

“Een waardevol neveneffect is het onderling contact dat ontstaat tussen de mensen van verschillende scholen. Normaliter komt men weinig met collega's van andere scholen in contact, laat staan met CVO. Er is letterlijk en figuurlijk een grote afstand. Nu leren ze elkaar kennen en kunnen ze ervaringen uitwisselen. Dat is heel nuttig en leerzaam."


Geïnspireerd?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze case? Of wilt u eens met een adviseur doorpraten over een situatie op uw school? Dat doen we graag. Neem dan contact op.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website