Sluiten

Zoeken in de website

Ons team

Lotte van der Goot

Lotte van der Goot

Onderwijsadviseur Telefoon: 06 14 480 458 LinkedIn: Lotte van der Goot

Expertise 

 • Ouderbetrokkenheid
 • Schoolkwaliteit
 • Lesontwerp
 • Lesson Study
 • Differentiatie en activerende instructie 

Ervaring 

 • Teamleider bovenbouw primair onderwijs
 • Groepsleerkracht bovenbouw primair onderwijs
 • Lid Leraren Community Ministerie van OCW
 • Master Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam
 • Student-assistent onderzoek bij Universitaire Pabo van Amsterdam
 • Universitaire Pabo van Amsterdam