Spring naar mobiele navigatie

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg in de lerende school

Elke school wil kwaliteit leveren. Daarom stel je hoge doelen. Je wilt je school onderscheidend maken en leerlingen het allerbeste bieden. Achterstanden wegwerken, talent ontwikkelen. Jij en je team doen enorm je best. Maar soms lukt het dan toch niet om de kwaliteit te leveren die je voor ogen hebt.
Neem contact op
Thema kwaliteitszorg afb website 500px.png

Wat is kwaliteitszorg?

De goede dingen doen en die dingen goed doen. Dat is in een notendop kwaliteitszorg. Stap één is dat je het samen eens bent over welke doelen je nastreeft en welke daarin prioriteit hebben. Aan die doelen kun je vervolgens acties koppelen. Maar daarmee ben je er nog niet. Wat vaak lastig blijkt, is het monitoren van die acties: werkt datgene wat we bedacht hebben en doen? Of is bijstelling nodig? Kwaliteitszorg werkt alleen vanuit een gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit en als je beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg dat in alle geledingen van de school is verankerd. Op die manier is het een belangrijk middel om gezamenlijke ambities voor de leerlingen waar te maken. 

Kwaliteitscultuur

Voor goede kwaliteitszorg is een cultuur nodig waarin iedereen zich vrij voelt om te bespreken wat niet goed gaat, beter kan of moet. Dat vraagt om medewerkers die elkaar feedback willen en kunnen geven zonder zich bezwaard of aangevallen te voelen. Een cultuur die gericht is op van elkaar leren en verbeteren is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Scholing Kwaliteit en ambities

CPS biedt de scholing Kwaliteit en ambities om je te helpen de kwaliteitszorg in de gehele school te verankeren. De scholing start met een intakegesprek waarin we gezamenlijk de doelen, opzet en inhoud van de scholing bepalen. In minimaal vier dagdelen nemen we het huidige systeem voor kwaliteitszorg onder de loep en maken we een verbeterplan. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn: 

  • Hoe verbind je ambities aan de kwaliteitszorg?
  • Hoe bereik en behoud je een kwaliteitscultuur?
  • Wat is jouw rol als leidinggevende of beleidsmedewerker?
  • Hoe gebruik je de informatie uit het systeem voor kwaliteitszorg?
  • Hoe zorg je voor eigenaarschap en betrokkenheid bij iedereen?
  • Hoe kunnen HR-beleid en organisatiestructuur een bijdrage leveren? 

Voor wie?

De scholing Kwaliteit en ambities is bedoeld voor besturen, managementteams en onderwijsteams in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Lotte en Linda

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website