Sluiten

Zoeken in de website

Lesson Study opzetten in uw school

De meest effectieve vorm van teamleren

Leraren die samen een goed doordachte les ontwerpen. Daar gaat het om bij Lesson Study. In Nederland wint deze vorm van teamleren snel aan populariteit. Samen lessen ontwerpen zorgt ervoor dat je sneller leert, het direct toe kunt passen en het levert veel werkplezier.

Uit onderzoek naar 643 professionaliseringsmethodieken komt Lesson Study als tweede uit de bus als effectieve methode. Het wordt al jaren toegepast in de VS en Japan. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten en begeleiden van Lesson Study.

Maak een afspraak

Wat is Lesson Study?

Praktisch gezien is Lesson Study samen een les voorbereiden, deze uitvoeren en daarna samen nabespreken en weer aanpassen. Dit verloopt volgens een vast stappenplan. 

  • Eerst ontwerpt een groep leraren samen een les, de onderzoeksles.
  • Vervolgens toetsen ze deze in de praktijk.
    Eén van de leraren geeft de les, de andere leraren kijken hoe de leerlingen erop reageren. Dat kan live of met een camera. Het team toetst de lesinhoud en de gebruikte werkvormen, dus hun focus ligt volledig op de leerlingen. Worden de leerlingen betrokken? Wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld? Leren ze ervan? 
  • Daarna wordt de les gezamenlijk nabesproken en aangepast."Pedagogiek, klassenklimaat, leerlijnen en klassenorganisatie,... alles vloog die middag langs."

- Sandra Jansen – Van den Heuvel (directeur op de Breede Hei, Amersfoort)

Klantcase

CBS Marimba startte met The Leader in Me om o.a. de sociale veiligheid te vergroten.

Lees hun verhaal

De voordelen 

De grote winst van Lesson Study is dat leraren samenwerken om betere lessen neer te zetten en tegelijk werken aan de eigen professionalisering. Leraren stimuleren elkaar in een veilige omgeving. Leraren leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen aan te passen aan behoeftes van de leerlingen. 

Het is vakoverstijgend. Wat je leert neem je mee in alle vakken. In een Lesson Study team zitten daarom bij voorkeur leraren met verschillende expertises bij elkaar. Het delen van nieuwe inzichten zorgt ervoor dat iedereen leert. Scholen die dit doen merken dat leraren veel meer over de inhoud van lessen gaan praten. 

Kan elke school Lesson Study toepassen?

Lesson Study is geschikt voor zowel startende als ervaren leerkrachten. Je moet natuurlijk wel open kunnen staan voor nieuwe ideëen en tips van je collega's. Dat maakt het een heel krachtige manier van leren. Hoe groter het lerend vermogen van de school, hoe makkelijker Lesson Study in te zetten is. 

Leer om zelf een Lesson Study op te starten

In de opstartfase kunnen wij uw team begeleiden en leren hoe ze zelf een Lesson Study opzetten, organiseren en uitvoeren. Daarvoor werken we met 6 verschillende stappen. In onze begeleiding staat het gezamenlijk leren en onderzoeken centraal. 

1        

KARTREKKERS BINNEN DE SCHOOL

Samen stellen we de regiegroep samen. Die gaat belangrijke zaken zoals planning, uitvoering en organisatie aanjagen en wij ondersteunen daar een tijdje bij. We ondersteunen ook de coördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw.   

 2   

INSPIRERENDE KICK-OFF

Om uw team mee te nemen organiseren we een inspirerende kick-off: Wat is Lesson Study? Hoe gaan we hier in onze school invulling aan geven? Iedereen ontvangt een exemplaar van het boek Lesson Study.              

3

ONTWERPEN VAN DE LES

Als inhoudelijk expert ondersteunen wij iedere bouw bij het gezamenlijk ontwerpen van 2 of 3 lessen. 

 4

HET OBSERVEREN VAN DE LES

Als inhoudelijk expert observeren we samen met het team de ontworpen les die een van de teamleden gaat geven.

5 NABESPREKEN VAN DE LES

In de nabespreking zijn we de gespreksleider die de dialoog in het team op gang brengt over de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt, de uitwerking daarvan, en wat dit betekent voor de vervolglessen.

 6

PROFESSIONALISERINGSBEWIJS

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. De kartrekkers krijgen een certificaat voor Lesson Study Coach.


Wat levert zo'n training u op?

Uw team heeft zelf kunnen zien en ervaren hoe motiverend en leerzaam een goed opgezette Lesson Study kan zijn. Iedere bouw heeft 2 of 3 lessen gezamenlijk voorbereid, uitgevoerd en nabesproken. De deelnemers hebben nu voldoende handvatten om een eigen Lesson Study op te zetten. 

Meer weten of een vraag?

Mail of bel gerust. Of maak een afspraak. Wij kunnen met een kort gesprek ook voor u inschatten of uw school er rijp voor is. 
Maak een afspraak

Blogs

Teamleren met Lesson Study

Lees de ervaringen van Meester Wim van basisschool de Boschuil in Eindhoven met de Lesson Study aanpak.
Dit artikel is eerder verschenen in Didactief: vakblad voor onderzoek en onderwijs (oktober 2017)

Lees het blog

Lesson Study: waarom leraren enthousiast zijn over deze vorm van teamleren

Lesson Study als professionaliseringmethodiek wint aan populariteit. Waarschijnlijk vooral omdat het veel elementen bevat die motiverend zijn. Het spreekt leraren aan omdat ze het samen doen, hun eigen vragen centraal staan en ze het geleerde meteen toe kunnen passen. Wat is Lesson Study eigenlijk en hoe ziet zo’n leercyclus er uit? In dit blog leest u er meer over.

Lees het blog